24 C
Olsztyn
niedziela, 26 maja, 2024
reklama

Powiat olsztyński z najwyższym odsetkiem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w regionie

OlsztynPowiat olsztyński z najwyższym odsetkiem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w regionie

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przeprowadził szeroko zakrojone kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców w regionie. Od stycznia do kwietnia 2024, przeanalizowano sytuację 1590 obcokrajowców. Wyniki kontroli wskazują, że 190 z nich pracowało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

reklama

Główne wyniki kontroli

Z analizy wynika, że największa liczba nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców pochodziła z Ukrainy (36%), Białorusi (29%), a także z Gruzji (25%). Nieprawidłowości obejmowały brak odpowiednich zezwoleń na pracę lub niezgodność warunków zatrudnienia z tymi, które zostały określone w dokumentach. Wielu pracodawców zupełnie zignorowało konieczność zawierania formalnych umów z zatrudnionymi obcokrajowcami.

Straż Graniczna zidentyfikowała, że najwięcej nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców wystąpiło w branży budowlanej (26%), produkcyjnej (20%) oraz usługowej (14%). Dodatkowe problemy wykryto w sektorze pośrednictwa pracy i turystyki (9%).

reklama

Regionalne skupienie nielegalnego zatrudnienia

Wśród regionów, powiat olsztyński wykazał największe skupienie przypadków nielegalnego zatrudnienia, stanowiąc 20% ogólnej liczby wykrytych nieprawidłowości. Kolejne miejsca zajęły powiaty: mrągowski (14%), ełcki (13%), olecki (11%) i dalej piski, iławski, gołdapski i ostródzki po 6 proc.

Reperkusje prawne

Sądy na terenie Warmii i Mazur nałożyły na przedsiębiorców grzywny o łącznej wartości prawie 49 tysięcy złotych za naruszenia w zatrudnianiu cudzoziemców. Największe wykroczenie wykryto w agencji pracy, której właściciel kierował cudzoziemców do pracy w zakładach produkcyjnych w powiecie ostródzkim. Kontrolą objęto ponad 600 pracowników, stwierdzono 64 przypadki nielegalnego zatrudnienia, za co przedsiębiorca na własny wniosek o wymierzenie kary grzywny bez przeprowadzenia rozprawy został ukarany grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

2 KOMENTARZY

2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
BBo
17 maja 2024 14:13

Prawidłowo tępić Januszy biznesu co myślą ze pracownik jest niewolnikiem.

👽👽👽
17 maja 2024 14:06

Każdy orze jak może

Polecane
Ogłoszenia