15 C
Olsztyn
czwartek, 30 maja, 2024
reklama

Wybory prezydenckie w Olsztynie. Postawa kandydatów wobec społeczności LGBTQIA+

OlsztynWybory prezydenckie w Olsztynie. Postawa kandydatów wobec społeczności LGBTQIA+

W przededniu wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, mieszkańcy Olsztyna staną przed decyzją wyboru nowego prezydenta miasta. Wśród kandydatów znajduje się jedna kobieta, Monika Rogińska-Stanulewicz, oraz sześciu mężczyzn: Mirosław Arczak, Bartosz Grucela, Czesław Jerzy Małkowski, Marcin Możdżonek, Grzegorz Smoliński i Robert Szewczyk. Ważnym aspektem dla wielu wyborców jest postawa kandydatów wobec równości, szczególnie w kontekście społeczności osób LGBTQIA+.

reklama

Olsztyński Marsz Równości bada otwartość kandydatów na różnorodność

Organizatorki Olsztyńskiego Marszu Równości, w tym Agata Szerszeniewicz, podjęły inicjatywę, aby sprawdzić, jak kandydaci odnoszą się do kwestii równości. Przygotowały 10 pytań dotyczących tematów, na które wybrany prezydent mógłby mieć bezpośredni wpływ. Pytania te miały na celu ocenić otwartość kandydatów na różnorodność i wsparcie dla osób LGBTQIA+.

reklama

Niestety, nie wszyscy kandydaci odpowiedzieli na zadane pytania. Feedback udzielili jedynie Monika Rogińska-Stanulewicz, reprezentująca komitet wyborczy Trzecia Droga Olsztyn oraz radna miasta, Bartosz Grucela z Lewicy i członkiem zarządu partii Razem, Mirosław Arczak z komitetu Wspólny Olsztyn i radny miasta, oraz Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący rady miasta.

Udział w Marszu Równości

Na pytanie o udział w Olsztyńskim Marszu Równości Bartosz Grucela z Lewicy Razem podkreślił swoje zaangażowanie, uczestnicząc w każdej edycji i współorganizując pierwszy marsz. Mirosław Arczak ze Wspólnego Olsztyna również brał udział w marszu w 2022 roku, pod hasłem „Jesteśmy jednością!”. Pozostali kandydaci, Monika Rogińska-Stanulewicz z TRZECIEJ DROGI OLSZTYN oraz Robert Szewczyk z KOALICJI OBYWATELSKIEJ, nie uczestniczyli w marszu.

Poparcie dla inicjatyw prorównościowych

W kwestii wsparcia dla inicjatyw prorównościowych wszyscy respondenci wyrazili gotowość do objęcia patronatem IV Olsztyńskiego Marszu Równości w 2024 roku. Co więcej, Bartosz Grucela i Mirosław Arczak poparliby inicjatywę wywieszenia tęczowej flagi na fasadzie ratusza, choć Arczak sugeruje również alternatywę w postaci „tęczowego” podświetlenia budynku.

reklama
Wybory prezydenckie w Olsztynie. Postawa kandydatów wobec społeczności LGBTQIA+ polityka Olsztyn, Wiadomości, zShowcase

Zmiany w przestrzeni miejskiej

Kwestia wprowadzenia tęczowych przejść dla pieszych spotkała się z różnymi opiniami. Monika Rogińska-Stanulewicz zwróciła uwagę na ograniczenia prawne, sugerując alternatywę w postaci ławek. Bartosz Grucela wyraził pełne poparcie dla pomysłu, podobnie jak Robert Szewczyk, o ile będzie to możliwe zgodnie z polskimi przepisami. Mirosław Arczak proponuje natomiast mniej formalne rozwiązania, takie jak elementy małej architektury.

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Wszyscy odpowiadający kandydaci deklarują wsparcie dla osób LGBTQIA+ w sytuacjach kryzysowych, takich jak bezdomność czy przemoc domowa. Bartosz Grucela zaznacza, że w programie jego partii przewidziano stworzenie Hostelu interwencyjnego dla osób LGBTQIA+, oferującego schronienie i pomoc psychologiczną.

Edukacja i dialog

Na pytania dotyczące kampanii informacyjnych i edukacyjnych oraz organizacji spotkań dialogowych między Marszem Równości a lokalnymi władzami, wszyscy kandydaci wyrazili swoje poparcie, podkreślając znaczenie budowania świadomości i współpracy na rzecz lepszego zrozumienia i integracji społeczności LGBTQIA+.

Stanowisko wobec kontrowersyjnych inicjatyw

Pytani o możliwość wprowadzenia strefy wolnej od osób LGBTQIA+ oraz tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin, wszyscy kandydaci bez wahania odpowiedzieli „NIE”, opowiadając się przeciwko inicjatywom, które mogłyby dyskryminować społeczność LGBTQIA+.

W nadchodzących wyborach prezydenckich w Olsztynie kwestie związane z prawami i wsparciem dla osób LGBTQIA+ zajmują ważne miejsce w debacie publicznej. Odpowiedzi kandydatów mogą być istotnym wyznacznikiem dla wyborców, dla których prawa człowieka i równość są kluczowymi wartościami.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Polecane
Ogłoszenia