24 C
Olsztyn
poniedziałek, 27 maja, 2024
reklama

Piecki i Ruciane-Nida łączą siły dla lepszej opieki społecznej

OlsztynPiecki i Ruciane-Nida łączą siły dla lepszej opieki społecznej

W Gminnym Ośrodku Kultury w Pieckach odbyło się ważne posiedzenie dwóch sąsiadujących gmin: Piecki i Ruciane-Nida. Jego głównym punktem było przedstawienie koncepcji utworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych. Zaprezentowany projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy i wsparcia w różnych sferach życia.

reklama

Współpraca międzygminna

Spotkanie to odbyło się w ramach projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”, który otrzymał finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wyzwania demograficzne, z którymi zmaga się region. Z roku na rok odnotowuje się tu coraz mniejszą liczbę mieszkańców, co wiąże się z koniecznością dostosowania świadczonych usług społecznych do aktualnych potrzeb.

Udział w dyskusji wzięli Agnieszka Kurczewska, wójt gminy Piecki, oraz Piotr Feliński, burmistrz miasta i gminy Ruciane-Nida. Obecni byli również radni z obu gmin, a także przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katarzyna Koplińska. Spotkanie miało charakter otwarty i było okazją do przedstawienia danych demograficznych obu gmin oraz omówienia przyszłych trendów demograficznych i ich wpływu na lokalną społeczność.

reklama

Wymiana doświadczeń

Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wygłosiła prezentację, w której poruszyła tematykę deinstytucjonalizacji oraz rozwoju usług społecznych w środowisku lokalnym. Uczestnicy mogli również wysłuchać założeń dotyczących idei planowanego Centrum. Plany zakładają bliską współpracę między różnymi instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i przeprowadzenia dyskusji na temat najlepszych kierunków rozwoju lokalnych usług społecznych, a także sposobów na ich harmonijne i efektywne wdrażanie. Następny krok w procesie tworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych to głosowanie przez radnych obu gmin nad uchwałą o jego powołaniu.

źródło: Urząd Marszałkowski

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia