22 C
Olsztyn
wtorek, 23 lipca, 2024
reklama

Przyszłość ekonomii społecznej: strategia rozwoju na Warmii i Mazurach na lata 2023-2030

WiadomościPrzyszłość ekonomii społecznej: strategia rozwoju na Warmii i Mazurach na lata 2023-2030

Zarząd województwa zatwierdził nowy program mający na celu rozwój ekonomii społecznej w regionie na najbliższe 7 lat. Warmińsko-Mazurski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030 powstał w związku z obowiązkami nałożonymi przez nową Ustawę o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. i ukierunkowany jest na wsparcie przedsiębiorczości społecznej i integrację zawodową marginalizowanych grup społecznych.

reklama

W ramach programu określono główne cele, priorytety, a także kierunki kompleksowych działań, które mają być realizowane na terenie województwa. Są one zgodne ze strategią rozwoju województwa w zakresie polityki społecznej oparte o przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 roku.

Samorządy województw, zobowiązane przez nową ustawę, miały 12 miesięcy na dostosowanie swoich programów do nowych regulacji. W województwie warmińsko-mazurskim w dniach od 20 września do 25 października 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu programu.

reklama

Inicjatywa ma na celu poprawę sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez promowanie zatrudnienia w ramach przedsiębiorczości społecznej. Ponadto program zakłada zwiększenie popytu oraz podaży usług oferowanych przez podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, a także szerzenie świadomości i budowanie pozytywnego wizerunku tego sektora w środowisku lokalnym.

Program nie tylko definiuje działania administracji rządowej na szczeblu krajowym, ale również prezentuje kompleksową strukturę systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Elementem wspierającym realizację programu ma być współpraca z innymi reprezentantami sektora publicznego oraz jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii społecznej.

Dokument Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030 jest dostępny na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

reklama

Źródło: Urząd Marszałkowski

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane