22 C
Olsztyn
wtorek, 23 lipca, 2024
reklama

Konkurs na realizację zadań samorządu warmińsko-mazurskiego: nowe możliwości dla organizacji pozarządowych w 2024 roku

WiadomościKonkurs na realizację zadań samorządu warmińsko-mazurskiego: nowe możliwości dla organizacji pozarządowych w...

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu, który ma na celu wyłonienie realizatorów zadań publicznych na rok 2024. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

reklama

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy główne obszary: rozwój kultury fizycznej, wsparcie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. Zarząd województwa zastrzega, że działania podejmowane przez organizacje nie mogą wiązać się z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Otwarty konkurs stanowi szansę dla organizacji pozarządowych na uzyskanie wsparcia finansowego i realizację ważnych dla społeczności lokalnych projektów. Jest to również doskonała okazja dla organizacji pozarządowych, aby aktywnie włączyć się w działania na rzecz mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i przyczynić się do promowania kultury, aktywności fizycznej oraz działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

reklama

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

źródło: Urząd Marszałkowski

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane