fbpx
12 C
Olsztyn
sobota, 10 kwietnia, 2021
reklama

Gdzie organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur mogą szukać wsparcia?

reklama

Prowadzenie działań w ramach organizacji pozarządowych wymaga nieustannego śledzenia bieżących informacji o aktualnościach, wydarzeniach i konkursach dla ngo. Dla społeczników z Warmii i Mazur może być w tym pomocny portal rowop.pl

Jednym z wyzwań we współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z sektorem pozarządowym było od co najmniej kilku lat skuteczne dotarcie z informacją o wydarzeniach i inicjatywach, a także zachęcenie organizacji społecznych do udziału, aktywnego włączenia się we wspólne działania. Problem ten narastał wraz z rozwojem III sektora. Zwłaszcza wraz z dynamicznym przyrostem liczby stowarzyszeń i fundacji działających w województwie warmińsko-mazurskim.

Więcej organizacji pozarządowych oznacza większe potrzeby i oczekiwania. Również w sferze dostępu do informacji,  np. o organizowanych konkursach, konsultacjach, szkoleniach, seminariach dotyczących realizacji zadań publicznych, zarządzania organizacjami pozarządowymi czy pozyskiwania środków finansowych. Tym bardziej, że żyjemy w społeczeństwie opartym na wiedzy, w którym aktualne informacje stają się kluczowym zasobem niezbędnym do tego, aby skutecznie radzić sobie w otaczającej nas rzeczywistości.

reklama

Ażeby zaradzić barierze dostępności wiadomości istotnych dla funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych, kilka lat temu powstała strona internetowa ROWOP.pl – portal dla organizacji pozarządowych z regionu Warmii i Mazur.  Była ona jednym z rezultatów projektu „Gotowi na Model” – partnerskiego przedsięwzięcia Stowarzyszenia ESWIP i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, któremu jako główny cel przyświecała poprawa jakości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a tym samym wsparcie dla organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur.

Właścicielem i administratorem strony internetowej zostało Stowarzyszenie ESWIP. Jednak od początku swojego istnienia portal rowop.pl był tworzony w partnerstwie z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jednostką organizacyjną odpowiedzialną za koordynowanie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym.

Biorąc pod uwagę uzgodnione przez obie strony potrzeby i oczekiwania, portal rowop.pl został wyposażony w określone funkcje. Przede wszystkim w prosty, przejrzysty interfejs, umożliwiający zarejestrowanie się (utworzenie konta) przez użytkownika, samodzielne dodanie profilu organizacji pozarządowej w bazie NGO, a także umieszczanie wydarzeń w kalendarzu. Jednak kluczową funkcją strony było i jest nadal informowanie o aktualnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym lub subregionalnym, istotnych dla organizacji pozarządowych – takich jak ogłaszane konkursy dla NGO, uchwalane programy, odbywające się w województwie oraz w kraju konferencje i szkolenia dla NGO, spotkania konsultacyjne.

Wraz z rozpoczęciem w kwietniu 2018 roku projektu „ROWOP.pl – dobra strona aktywnej współpracy”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozwój strony internetowej otrzymał nowy impuls. Znacząco zwiększyła się ilość zamieszczanych w niej materiałów. Uruchomiony został newsletter, który regularnie (co najmniej raz w tygodniu) wysyłany jest do powiększającej się liczby subskrybentów. Powstała też baza projektów, czyli zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez samorząd województwa. Systematycznie rozbudowywana jest też baza NGO z Warmii i Mazur o nowe podmioty.

Portal może być traktowany jako przestrzeń otwarta dla podmiotów III sektora oraz samorządów lokalnych. Jego funkcjonowanie to nie tylko bieżące pozyskiwanie, aktualizacja, uzupełnianie i wprowadzanie nowych treści, oraz ich udostępnianie w formie newslettera, które sprzyja lepszemu poinformowaniu działaczy, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Każde stowarzyszenie i fundacja, jak również powiat, gmina działająca na Warmii i Mazurach może nie tylko zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, ale również zamieścić tutaj informacje o swoich inicjatywach, stając się współtwórcą strony. Dzięki temu możliwe jest upowszechnianie działalności stowarzyszeń i fundacji w regionie, a także promocja samorządów zorientowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Przeczytaj także:

reklama

Najnowsze wiadomości

Polecane

reklama

Przeczytaj także: