1 C
Olsztyn
czwartek, 2 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Ranking najlepszych szkół. Które szkoły z Warmii i Mazur się w nim znalazły?

WiadomościRanking najlepszych szkół. Które szkoły z Warmii i Mazur się w nim...

Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała najnowszy ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju. To już 25 edycja rankingu przygotowywanego przez miesięcznik „Perspektywy”.

Kryteria, którymi kierowano się przy wyborze

reklama

Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Barbary Marcinkowskiej zwróciła uwagę na takie kwestie jak sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, a także wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono również wyniki egzaminów zawodowych, a w przypadku szkół dwujęzycznych brano pod uwagę wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

W rankingu wzięto pod uwagę dane z 1360 liceów ogólnokształcących (z 2200 działających w kraju) i 1185 techników (z 1745). Spełniły one tak zwane kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Tegoroczni zwycięzcy w kategorii liceum

reklama

Wśród liceów tegorocznym zwycięzcą zostało XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, które od lat jest w czołówce rankingu. W ubiegłym roku i dwa lata temu liceum to było na pierwszym miejscu, trzy lata temu na miejscu drugim. Liceum to powstało w 1906 roku i od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą między innymi uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje również z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, a pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Uczniowie co roku są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych. W szkole tej w każdym roczniku znajduje się siedem klas: dwie to klasy z eksperymentalnym nauczaniem matematyki, jedna z rozszerzonym zakresem nauczania informatyki, matematyki i fizyki, dwie klasy mają rozszerzone programy z matematyki i z fizyki, a kolejne dwie z matematyki, chemii i biologii.

Drugie miejsce zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejscu trzecim znalazło się XIII LO w Szczecinie. Pozostałe miejsca zajęły: Uniwersyteckie LO w Toruniu, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

Nie żyje znany profesor związany z UWM

Najlepsze licea z Warmii i Mazur

reklama

W województwie warmińsko-mazurskim pierwsze miejsce zajęło XII LO im. Marii i Georga Dietrichów, to 49 miejsce w Polsce. W zeszłorocznym rankingu placówka ta była na 55. miejscu, a dwa lata temu na 85. Jest to ogromny sukces liceum. Jest to szkoła publiczna, która jest prowadzona przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Przedstawiciele szkoły w czwartek odebrali nagrodę oraz dyplom w czasie trwania gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wyróżnienia zdobyły również placówki: II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, II Prywatne LO w Kętrzynie i II LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. Wszystkie uzyskały tytuł honorowy Złotej Szkoły.

Ogólnopolski ranking techników

Pierwsze miejsce wśród techników zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W ubiegłym roku było ono na drugim miejscu, a dwa, trzy i cztery lata temu – na pierwszym. Szkoła ta uczy w trzech zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik. Wszyscy uczniowie realizują dwa przedmioty rozszerzone: matematykę i fizykę albo informatykę. Jedna z klas w zawodzie technik informatyk jest klasą dwujęzyczną, gdzie angielski pojawia się również na niektórych przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych.

Na miejscu drugim znalazło się Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, a na miejscu trzecim Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie. Pozostałe miejsca zajęły Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim, Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu, Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze, Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu oraz Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.

Najlepsze technika z Warmii i Mazur

W województwie warmińsko-mazurskim w rankingu techników pierwsze miejsce oraz tytuł honorowy Złotej Szkoły otrzymało olsztyńskie Technikum nr 8 – Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących. Za nim znalazło się Technikum nr 5 w Ełku i Technikum nr 7 w Olsztynie.

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie jest szkołą z prawie 60-letnią tradycją. Placówka unowocześnia swoją bazę dydaktyczną i przekształca zwykłe klasy w pracownie multimedialne i interaktywne. Zajęcia są prowadzone w nowoczesnych pracowniach informatycznych i laboratoriach chemicznych, a uczniowie mają do swojej dyspozycji multimedialne centrum informacyjne połączone z biblioteką oraz czytelnią.

Nie żyje znany profesor związany z UWM

Jak mówi dyrektor zespołu szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Iwona Godlewska „Sukces wynika z wielkiego zaangażowania zarówno uczniów jak i nauczycieli w pracę i zajęcia praktyczne. To sukces złożony, potrzeba dwóch bodźców uczeń-nauczyciel, aby dojść do celu i osiągnąć wynik, który bardzo nas cieszy”. I dodaje „ Jesteśmy w trakcie egzaminów zawodowych, widzimy jak uczniowie stresują się. To dobra oznaka, wskazuje na to, że młodzieży zależy na dobrych wynikach w nauce. Stres jest mobilizujący. Podsumowując, wyposażenie szkoły, zaangażowanie uczniów, nauczycieli i ciągła współpraca przynosi pożądane efekty. Do tego dochodzi rozwijanie swoich pasji i zainteresowań na zajęciach dodatkowych, czy udział w projekcie Erasmus. Małe ziarenka tworzą wielkie drzewa.

8 placówek z regionu warmińsko-mazurskiego otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły, a 23 Brązowej. Kapituła brała pod uwagę następujące kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach oraz wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych.

Wszystkie szkoły mają prawo do używania w 2023 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2023 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.

Pozostałe rankingi

Kapituła przygotowała również podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury, ranking olimpijski, rankingi wojewódzkie i ranking liceów warszawskich.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pozostałe miejsca zajęło IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku, Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu oraz II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

W rankingu maturalnym techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, a pozostałe Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy oraz Technikum Informatyczne SCI (Szczecińskie Collegium Informatyczne) w Szczecinie.

W rankingu szkół olimpijskich pierwsze miejsce przypadło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, drugie zajęło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, a trzecie miejsce XIII LO w Szczecinie.

źródło: Perspektywy, PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne

Nie żyje znany profesor związany z UWM