4 C
Olsztyn
niedziela, 26 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej. Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub w kryzysie

WiadomościMobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej. Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej...

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych-indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych”, to zadanie realizowane w ramach projektu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie i Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie.

reklama

Skala potrzeb społecznych na pomoc w sytuacji kryzysu i oczekiwania profesjonalnego wsparcia poszkodowanych formułowane wobec psychologów były inspiracją powołania w województwie warmińsko-mazurskim mobilnego punktu pomocy w sytuacjach kryzysu psychologicznego. Pierwsza pomoc psychologiczna w ramach działania mobilnego punktu kierowana jest do mieszkańców powiatu olsztyńskiego i elbląskiego. Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie przekonują, że im szybszą profesjonalną pomoc, otrzymają poszkodowani zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze wystąpią u nich negatywne objawy pourazowe. Stąd każdy, kto potrzebuje natychmiastowego wsparcia, może je otrzymać przez 7 dni w tygodniu, dzwoniąc pod dyżurny numer telefonu: 730-822-320

Pierwsza pomoc psychologiczna w ramach działania mobilnego punktu kierowana jest do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu.

reklama

Pomoc udzielana jest bezpłatnie:

W dni powszednie w godzinach 14.00-22.00

reklama

W dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00

Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej. Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub w kryzysie Urząd Wojewódzki Wiadomości
Źródło: KMP

Kiedy i jak korzystać z pomocy psychologicznej w ramach mobilnego punktu interwencyjnego?

Jeśli martwisz się o siebie, małżonka, dzieci lub kogoś innego, bo przeżyliście ekstremalne zagrożenia życia i zdrowia.
Jeśli przeżyłeś katastrofę, w której narażone było Twoje życie, stałeś się uczestnikiem drastycznych wydarzeń i świadkiem drastycznych scen.
Jeśli na Twoich oczach umierali ludzie, straciłeś kogoś bliskiego lub patrzyłeś na jego cierpienie.
Jeśli chcesz pomocy, to nie wahaj się skontaktować z psychologami udzielającymi pomocy w Mobilnym Punkcie.
Zadzwoń do dyżurującego psychologa pod nr: 730 822 320 i zgłoś potrzebę udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej.
Celem pierwszej pomocy psychologicznej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji.

Projekt koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie.

Pomocy udzielają psychologowie przeszkoleni w zakresie interwencji kryzysowych oraz należący do Zespołu Interwentów Psychologicznych przy Wojewodzie Warmińsko- Mazurskim.

Do podstawowych zadań naszego zespołu należy:

Udzielenie bezpłatnej pomocy w miejscu zdarzenia lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu, bez zbędnej zwłoki z zachowaniem bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych związanych z epidemią.
Skierowanie pomocy bezpośrednio do osób doświadczających sytuacji kryzysowej, oraz otoczenia, w tym świadków.
Upowszechnienie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwości korzystania z pomocy psychologów-interwentów.
Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna, ponieważ projekt współfinansowany jest z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i środków własnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Olsztynie do końca 2020 roku.

POMOC należy się każdemu! Należy podkreślić, że udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia minimalizuje koszty psychologiczne osób doświadczających traumy. Udzielenie wsparcia w miejscu dogodnym dla doświadczających jej ułatwia szybkie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy.

 

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia