-0 C
Olsztyn
poniedziałek, 26 lutego, 2024
reklama

Obrady Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi

OlsztynObrady Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi

W dniu 3 października w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się zebranie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi pod przewodnictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. W imieniu Wojewody posiedzeniu przewodniczyła Anna Słowińska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Urzędu Wojewódzkiego.

reklama

Tematem przewodnim była obecna sytuacja uchodźców z Ukrainy w Polsce, w kontekście przeciwdziałania handlowi ludźmi. Członkowie podczas zebrania zdali relacje i sprawozdanie na temat podejmowanych działań w ramach kompetencji reprezentujących jednostek.

W województwie warmińsko-mazurskim Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi został powołany Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2015 r. Wojewoda warmińsko-mazurski zaprosił do współpracy przedstawicieli służb, administracji oraz organizacji pozarządowych.

reklama

Celem działań Zespołu jest usprawnienie procesów informacji i prewencji o procederze handlu ludźmi oraz wsparcie i reintegracja ofiar na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a także pobudzenie aktywności w tym zakresie lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

Obrady Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi prawo Olsztyn, Wiadomości

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Obecnie działania Zespołu są prowadzone w oparciu o Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024 (kolejny z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi), realizowany przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

reklama

Przewodniczącym zespołu jest Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, ponadto w skład Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą przedstawiciele:

 • Wydziału Prewencji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 • Wydziału Kryminalnego, KWP w Olsztynie
 • Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Olsztynie CBŚP
 • Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
 • Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
 • Sądu Okręgowego w Olsztynie
 • Okręgowej Inspekcji Pracy
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
 • Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, wójt Gminy Świątki
 • Konwentu Powiatów Woj. W-M, Starosta Olsztyński
 • Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Regionalnego  Ośrodka  Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. W-M
 • Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, GOPS w Elblągu
 • Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział W-M
 • Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
 • Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Pełnomocnik Wojewody W-M ds. mniejszości narodowych i etnicznych
 • Pełnomocnik Wojewody W-M ds. równego traktowania oraz społeczeństwa obywatelskiego
 • Wydziału Polityki Społecznej, W-M Urząd Wojewódzki
 • Wydziału Zdrowia, W-M Urząd Wojewódzki
 • Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, W-M Urząd Wojewódzki
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, W-M Urząd Wojewódzki
 • Oddziału Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale PS, W-M Urząd Wojewódzki
 • źródło: UW
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia