fbpx
-0 C
Olsztyn
wtorek, 6 grudnia, 2022
reklama

Obrady Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi

OlsztynObrady Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

W dniu 3 października w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się zebranie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi pod przewodnictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. W imieniu Wojewody posiedzeniu przewodniczyła Anna Słowińska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Urzędu Wojewódzkiego.

Tematem przewodnim była obecna sytuacja uchodźców z Ukrainy w Polsce, w kontekście przeciwdziałania handlowi ludźmi. Członkowie podczas zebrania zdali relacje i sprawozdanie na temat podejmowanych działań w ramach kompetencji reprezentujących jednostek.

W województwie warmińsko-mazurskim Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi został powołany Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2015 r. Wojewoda warmińsko-mazurski zaprosił do współpracy przedstawicieli służb, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Celem działań Zespołu jest usprawnienie procesów informacji i prewencji o procederze handlu ludźmi oraz wsparcie i reintegracja ofiar na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a także pobudzenie aktywności w tym zakresie lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

Sąd nie zgodził się umorzyć sprawy burmistrza Dobrego Miasta
Obrady Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi prawo Olsztyn, Wiadomości

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Obecnie działania Zespołu są prowadzone w oparciu o Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024 (kolejny z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi), realizowany przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczącym zespołu jest Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, ponadto w skład Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą przedstawiciele:

 • Wydziału Prewencji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 • Wydziału Kryminalnego, KWP w Olsztynie
 • Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Olsztynie CBŚP
 • Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
 • Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
 • Sądu Okręgowego w Olsztynie
 • Okręgowej Inspekcji Pracy
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
 • Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, wójt Gminy Świątki
 • Konwentu Powiatów Woj. W-M, Starosta Olsztyński
 • Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Regionalnego  Ośrodka  Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. W-M
 • Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, GOPS w Elblągu
 • Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział W-M
 • Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
 • Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Pełnomocnik Wojewody W-M ds. mniejszości narodowych i etnicznych
 • Pełnomocnik Wojewody W-M ds. równego traktowania oraz społeczeństwa obywatelskiego
 • Wydziału Polityki Społecznej, W-M Urząd Wojewódzki
 • Wydziału Zdrowia, W-M Urząd Wojewódzki
 • Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, W-M Urząd Wojewódzki
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, W-M Urząd Wojewódzki
 • Oddziału Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale PS, W-M Urząd Wojewódzki
 • źródło: UW
Handlarz gadami prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze