23 C
Olsztyn
czwartek, 18 lipca, 2024
reklama

Nowe dowody osobiste od 1 stycznia 2015

OlsztynNowe dowody osobiste od 1 stycznia 2015

Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

reklama

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

reklama

Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe wymiary 35×45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym przypadku fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dokumentu.

Nowy wzór dowodu osobistego oraz wzory formularzy związane z wydawaniem i unieważnieniem dowodów osobistych zostały określone w projekcie rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Projekt tego rozporządzenia 30 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zatem ostateczny kształt projektowanych rozwiązań jeszcze może ulec zmianom w wyniku prowadzonych uzgodnień. Rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku, stąd konieczność wydania rozporządzenia zgodnego z jej treścią.

reklama

red

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

4 KOMENTARZY

4 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
tadek
7 grudnia 2014 18:37

Po przeczytaniu wielu informacji nie znalazłem obowiązkowego terminu wymiany dowodów osobistych na nowe przez osoby które w posiadanych aktualnie dowodach w terminie ważności mają zapisane “czas nieoznaczony”
Mam też propozycję aby w nowych wzorach dowodów osobistych można było pozostawiać ten sam numer co miał dowód wymieniany, tak jak to robią banki przy wymianie “kart płatniczych” gdzie pozostawiają całkowicie numer wpisując tylko kolejny jej termin ważności. Wyeliminowałoby to konieczność chodzenia po wielu instytucjach i dokonywać tylko zmiany nr w nowym dowodzie.

tadek
7 grudnia 2014 18:27

Przeczytałem wiele informacji i w żadnej nie znalazłem podania w jakim terminie mają dokonać wymiany dowody osobiste osoby które mają w terminie ważności zapisane “czas nieoznaczony”.
I jeszcze jedna propozycja czy aby wyeliminować formalności związane z aktualizacją adnotacjami w wielu instytucjach posiadającymi tylko serię i numer dowodu osobistego wydawać nowe dokumenty o tych samych seriach i numerach co wydane poprzednie dowody osobiste.
Tak jak to robią banki przy aktualizacji “kart płatniczych” w związku z podawanym nowym terminem jej ważności.

Polecane