12.7 C
Olsztyn
piątek, 24 Maj, 2019
reklama

Poprawa infrastruktury drogowej i ochrona przed ubóstwem

Strona główna Materiał zewnętrzny Poprawa infrastruktury drogowej i ochrona przed ubóstwem
reklama

To cele realizacji nowych inicjatyw rządowych: Funduszu Dróg Samorządowych i programu Mama 4+. Dzięki nim województwo warmińsko-mazurskie ma szansę uczynić kolejny znaczący krok w kierunku rozwoju komunikacyjnego i społecznego.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Jest to konkretna odpowiedź rządu na oczekiwania samorządów, które wskazywały na konieczność wsparcia państwa w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. Na Warmię i Mazury popłyną najwyższe w historii środki.

reklama

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki ogłosił właśnie nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego może złożyć ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej do 13 kwietnia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Po ocenie wniosków przez Komisję, której członków powołuje wojewoda, zostanie ustalona Lista zadań powiatowych oraz gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o umieszczeniu na niej. Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinansowania. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.
Następnie wojewoda przedstawi Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania Ministrowi Infrastruktury, który dokona analizy prawidłowości jej sporządzenia, po czym zostanie ona przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który może jednocześnie dokonać zmian na Liście oraz wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub gminne.

Na realizację inwestycji – budowę lub modernizację dróg – województwo warmińsko-mazurskie otrzyma z Funduszu ponad 277 milionów zł. – To rekordowa kwota, którą będą miały w tym roku do dyspozycji samorządy w regionie na drogi powiatowe i gminne — podkreślił wojewoda Artur Chojecki. — Co ważne, program FDS umożliwia realizację zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim. Kwota przypadająca na jedno zadanie wynosi do 30 milionów zł. W skali kraju w ciągu dziesięciu lat na drogi powiatowe i gminne do samorządów ma trafić 36 miliardów zł z budżetu państwa. W tym roku będzie to 6 miliardów zł.

Realne stały się remonty dróg na terenie samorządów, których dotychczas nie było stać na samodzielne ich przeprowadzenie. A, jak wiadomo, lepsza infrastruktura drogowa to nowe inwestycje i miejsca pracy, czyli szybszy rozwój regionu.

MAMA 4+

Ruszył także rządowy program Mama 4+. Jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, dowartościowujące wieloletnią pracę w domu na rzecz rodziny i trud wychowania dzieci.
Program jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Dzisiaj osoby te żyją często w niedostatku, nie mając prawa do świadczeń, czasami nawet na minimalnym poziomie. Dzięki programowi, który jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, osoby te na starość nie zostaną pozostawione same sobie.

O świadczenie to mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat) i nieposiadające innego źródła dochodu.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie jest związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Na świadczenie Mama 4+ w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 milionów zł. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca br.

W przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać to aktualnie pobierane do kwoty najniższej emerytury (obecnie to 1100 zł). W sytuacji natomiast osoby niemającej prawa do żadnego świadczenia wysokość rodzicielskiego uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Dodatkowo będzie ono corocznie waloryzowane.

Na Warmii i Mazurach zainteresowanie tym programem jest ogromne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie zaopiniował już ponad dwa tysiące złożonych wniosków z regionu – codziennie wpływa ich od kilku do kilkunastu. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w skali kraju ze świadczenia skorzysta osiemdziesiąt tysięcy osób.

reklama
reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

reklama

zobacz również

RABATOL.PL

rekalma