3 C
Olsztyn
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
reklama

Lista projektów KPO na Warmii i Mazurach. Do wydania 12 mld zł

OlsztynLista projektów KPO na Warmii i Mazurach. Do wydania 12 mld zł

Warmia i Mazury stoją przed historyczną szansą na przyspieszenie rozwoju regionu dzięki obietnicy uruchomienia środków z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Po długich negocjacjach i oczekiwaniach, perspektywa pozyskania znaczących środków finansowych stała się realna, co otwiera nowe możliwości dla całego województwa.

reklama

Wyzwania i szanse dla regionu

Ogólna kwota, jaką Warmia i Mazury mogą otrzymać z KPO, to imponujące 12,3 mld zł. Te środki mogą znacząco wpłynąć na rozwój infrastruktury, gospodarki oraz jakości życia mieszkańców. Marcin Kuchciński, marszałek województwa, podkreślił, że samorządy zostały poproszone o przedstawienie propozycji projektów, które mogłyby zostać sfinansowane z tych funduszy. Liczba zgłoszonych wniosków przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając wartość ponad 12 mld zł.

Jednakże, jak zauważył prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, proces ten nie jest wolny od wyzwań. Przez zaniedbania poprzedniego rządu i opóźnienia w dostępie do środków, region musi zmagać się z ograniczonym czasem na realizację projektów, które muszą być zakończone do końca 2026 roku. To stawia pod znakiem zapytania możliwość pełnego wykorzystania przydzielonych funduszy.

reklama

Plany inwestycyjne na Warmii i Mazurach

Na liście projektów zgłoszonych do KPO znalazły się przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla regionu. Przykładowo, Olsztyn planuje zainwestować 209 mln zł w rozwój transportu miejskiego, w tym w budowę nowej estakady dla tramwajów. Tego rodzaju inwestycje nie tylko poprawią jakość życia mieszkańców, ale też przyczynią się do zrównoważonego rozwoju miasta i regionu.

Inne znaczące projekty to między innymi budowa linii kolejowej z Działdowa do Brodnicy oraz rozwój strefy gospodarczej przy lotnisku w Szymanach, na co planowane jest przeznaczenie ponad 300 mln zł. Te inwestycje mają szansę przyciągnąć nowych inwestorów do regionu, stymulując lokalną gospodarkę i tworząc nowe miejsca pracy.

Inne zaplanowane inwestycje na najbliższe lata to między innymi:

reklama
  • Przebudowa systemu produkcji i dystrybucji ciepła w Elblągu za 222,5 mln zł, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.
  • Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg za 193,9 mln zł, co stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego regionu.
  • Pobudzenie gospodarcze i poprawa bezpieczeństwa drogowego w małych miejscowościach za 150 mln zł, co ma na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.
  • Rozwój infrastruktury rowerowej, który ma za zadanie promować ekologiczne formy transportu oraz turystykę, z inwestycją “Rowerem przez Warmię i Mazury” za 1,830 mld zł.
  • Kanałem znad jezior do morza, Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 225 mln zł.

Perspektywa pozyskania środków z Krajowego Programu Odbudowy stanowi dla Warmii i Mazur szansę na przyspieszenie rozwoju i realizację ambitnych projektów infrastrukturalnych oraz gospodarczych. Pomimo wyzwań czasowych i konieczności szybkiego działania, jest to moment, w którym region może znacząco skorzystać na dostępności europejskich funduszy.

Lista projektów KPO na Warmii i Mazurach

1. Urząd Miasta Elbląg

Przebudowa systemu produkcji i dystrybucji ciepła w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

222,5 mln zł

2. Urząd Miasta Elbląg

Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg

Elbląskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

193,9 mln zł

3. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pobudzenie gospodarcze i poprawa bezpieczeństwa drogowego w małych miejscowościach oraz walka z ich wykluczeniem komunikacyjnym – program „Równe Szanse”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

150 mln zł

4. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

S16 – kręgosłupem komunikacyjnym Warmii i Mazur

GDDKiA, Oddział Olsztyn

5,5 mln zł

5. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regionalny Fundusz Rozwoju – Fundusz wsparcia gospodarki

195 mln zł

6. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zaplecze technologiczne – innowacyjny ośrodek usługowo – przemysłowy portu lotniczego Olsztyn – Mazury

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

261 mln zł

7. Urząd Miasta Elbląg

Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu

Gmina Miasto Elbląg, Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

190 mln zł

8. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rowerem przez Warmię i Mazury

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Departament Turystyki, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Miasto Olsztyn

1,830 mld zł

9. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Masterplan dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

592 mln zł

10. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kanałem znad jezior do morza

Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

225 mln zł

11. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurska e-szkoła nowoczesnych kompetencji

50 mln zł.

12. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

SmartRegion – Ecosystem

180 mln zł

13. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kompetencje i zawody przyszłości

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

60 mln zł.

14. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie tele-opiekuje

30 mln zł

15. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Skarby Warmii i Mazur – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

110 mln zł

16. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wsparcie strategiczne dla regionalnych firm w zakresie zarządzania zmianą i zwiększenie adaptowalności firm

20 mln zł

17. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Inwestycje w sektor zdrowia:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Powiat Piski, Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Szpital powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o., Powiat Działdowski – SPZOZ w Działdowie, Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, 

500 mln zł

18. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Cyfrowa kultura: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

23 mln zł

19. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

“Czyste i bezpieczne przystanie” – nowoczesna sieć ekologicznej infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju regionu

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

397,5 mln zł

20. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

E-administracja na Warmii i Mazurach: Gmina Miasto Elbląg, Powiat Piski, Starostwo Powiatowe w Iławie, Powiat Nowomiejski, Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

74 mln zł

21. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Energia z Natury – poprawa efektywności energetycznej na Warmii i Mazurach: Starostwo Powiatowe w Ełku, Powiat Piski, Gmina Miasto Ełk, Powiat Iławski, Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, Gmina Olsztyn, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Powiat Działdowski, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

314 mln zł

22. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

E-szkoła i platforma edukacyjna przyszłością nauczania – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 mln zł

23. Urząd Miasta Olsztyn

Inteligentna edukacja – cyfryzacja oświaty w Olsztynie – Gmina Olsztyn

130,7 mln zł

24. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Mała infrastruktura jako dźwignia rozwoju lokalnego

10 mln zł

25. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

NGO’s Adaptacja – Regionalny Fundusz Grantowy Dla Organizacji Pozarządowych

15 mln zł

26. Starostwo Powiatowe w Działdowie

Odtworzenie i rewitalizacja linii kolejowej Działdowo – Brodnica

PKP PLK

60 mln zł

27. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Strefy rozwojowe Warmii i Mazur. Lider wybrany spośród niżej wymienionych partnerów:

Gmina Miasto Elbląg, Gmina Miasto Ełk, Gmina Olsztyn, Powiat Nowomiejski

374,3 mln zł

28. Urząd Miasta Ełku

Szkoła w z@sięgu – rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli w ełckich szkołach podstawowych

1,7 mln zł

29.Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Fundusz Rozwoju sprzyjający włączeniu społecznemu

Partnerstwo z Gminą Miasto Elbląg (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu), Gminą Miasto Ełk, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku) Powiatem Iławskim(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie), Gminą Olsztyn, Gminą Piecki

130 mln zł

30. Urząd Miasta Ełku

Zielona gospodarka ekologicznym sposobem na rozwój

16 mln zł

31. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Poprawa transgranicznych relacji w północno-wschodniej części województwa

325 mln zł

źródło: Gazeta wyborcza

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

3 KOMENTARZY

3 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Kazik
27 lutego 2024 11:33

1.83 miliarda na ścieżki rowerowe,a dla lokalnych firm tworzących miejsca pracy 20 milionów no trochę chyba powinno być odwrotnie ,no i brak kasy na rewitalizację trasy kolejowej Olsztyn-Orzysz ,przez Biskupiec, Mrągowo,Mikołajki,Zełwągi czyli Mam rozumieć że gdy będzisz chciał do lekarza z Mikołajek do Olsztyna przyjechać to dwa dni rykszą.

Ciekawe
27 lutego 2024 14:26

Ile lat będziemy później spłacać to mityczne KPO i w jakich podatkach narzuconych przez UE.

Polecane
Ogłoszenia