-5 C
Olsztyn
sobota, 4 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Kara pozbawienia wolności dla lekarza Jana M. oskarżonego o nieprawidłowości przy porodzie

OlsztynKara pozbawienia wolności dla lekarza Jana M. oskarżonego o nieprawidłowości przy porodzie

Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji wydany wobec Jana M. oskarżonego o nieumyślne narażenie rodzącego się dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd Odwoławczy orzekł wobec oskarżonego karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku próby.

reklama

Prokuratura Regionalna w Białymstoku w dniu 26 stycznia 2022 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Janowi M. – lekarzowi, któremu zarzucono nieumyślne narażenie rodzącego się dziecka pacjentki szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (tj. czyn z art. 160 par. 2 i 3 kodeksu karnego).

Sprawa dotyczyła zarzutu nieprawidłowości przy porodzie, do których miało dojść w dniu 6 grudnia 2014 r. w jednym ze szpitali w Olsztynie. Tego dnia Jan M. sprawował opiekę nad pacjentką oraz jej rodzącym się dzieckiem. Według ustaleń prokuratora, oskarżony na skutek niezachowania ostrożności dopuścił się błędu decyzyjnego co do zasad prowadzenia porodu. Jego błąd miał polegać na tym, że pomimo nieprawidłowego, czyli nieświadczącego o dobrostanie płodu zapisu KTG wykonanego z godz. 10.30-11.15, nie podjął on decyzji o kontynuowaniu badania KTG, monitorującego pracę serca rodzącego się dziecka. Zdaniem prokuratury, oskarżony nie podjął tym samym działań mogących wykluczyć, ograniczyć lub zneutralizować niebezpieczeństwo dla życia, lub zdrowia rodzącego się dziecka, działając na jego szkodę.

Przed szpitalem został znaleziony martwy pacjent. Uciekł po operacji
reklama

Poród odbył się przez cesarskie cięcie jeszcze tego samego dnia. Dziecko urodziło się z komplikacjami zdrowotnymi.

Proces Jana M. rozpoczął się w dniu 18 marca 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

reklama

Wyrok w sprawie zapadł w dniu 29 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, stwierdzając winę oskarżonego, jednocześnie warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne na okres 2 lat próby. Ponadto, Sąd obciążył oskarżonego kosztami sądowymi.

Sąd Rejonowy podając ustne motywy wyroku podkreślił, że brak kontynuacji zapisu KTG rodzącego się dziecka był jedyną nieprawidłowością w postępowaniu personelu medycznego szpitala. W ocenie Sądu oskarżony zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania, ponieważ stopień jego winy oraz rodzaj i stopień naruszenia przez niego reguł ostrożności w postaci braku kontynuacji zapisu KTG nie są znaczne. Sąd miał przy tym na uwadze, że oskarżony nie był wcześniej karany, a jego warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania w przyszłości będzie on przestrzegał porządku prawnego.

Kara pozbawienia wolności dla lekarza Jana M. oskarżonego o nieprawidłowości przy porodzie proces Olsztyn, Wiadomości

Powyższy wyrok został zaskarżony przez obrońcę oskarżonego oraz pełnomocnika małoletniej oskarżycielki posiłkowej.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 30 grudnia 2022 r. zmienił wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że uznał Jana M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i orzekł wobec niego karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku próby. Ponadto oskarżony został obciążony kosztami sądowymi.

Są już pierwsze zgony w Polsce z powodu grypy

Sąd podając ustne motywy wyroku podkreślił, że lekarz jest zawodem szczególnym, a mianowicie, jest gwarantem życia i zdrowia ludzi. Ma on obowiązek procedowania w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz podejmowania takich czynności, które wynikają z sytuacji zdrowotnej wywiązującej się u pacjenta. Sąd wskazał, że oskarżony jako doświadczony ginekolog i położnik nie może nie wiedzieć, że poród jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, w którym może wydarzyć się wszystko. W związku z tym oskarżony ma obowiązek czuwania nad tym, żeby zminimalizować, ograniczyć, albo wyeliminować ryzyko komplikacji podczas porodu.

Kara pozbawienia wolności dla lekarza Jana M. oskarżonego o nieprawidłowości przy porodzie proces Olsztyn, Wiadomości

W ocenie Sądu Odwoławczego, sąd pierwszej instancji dokonał błędnej oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zarzucanego Janowi M. Sąd Rejonowy dokonując tej oceny nie wziął pod uwagę rozmiaru i charakteru szkody powstałej na skutek błędu decyzyjnego oskarżonego podczas prowadzenia porodu.

Zdaniem Sądu Odwoławczego, stopień naruszenia przez oskarżonego zasad ostrożności jest znaczny. Sąd zwrócił uwagę, że kiedy pacjentka udała się do szpitala, aby urodzić dziecko, płód był zdrowy. Obecnie życie tej kobiety to walka o każdy oddech dziecka, każde bicie serca i stworzenie mu takich warunków, żeby ponownie nie znalazło się w szpitalu.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

źródło: Sąd Okręgowy

reklama
reklama
reklama
reklama

7 KOMENTARZY

7 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
ewa
30 grudnia 2022 22:29

Racja. Państwo w państwie.

Liseł
30 grudnia 2022 19:21

Najwyższa pora traktować lekarzy na równi z innymi. Zwłaszcza pod kątem odpowiedzialności.

Popularne

Wiadomość od NFZ dla pacjentów. Więcej pieniędzy za pobyt w szpitalu