-0 C
Olsztyn
niedziela, 29 stycznia, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Rezerwat Uroczysko Kramnik powiększony o prawie 16 ha

GołdapRezerwat Uroczysko Kramnik powiększony o prawie 16 ha

Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik w gminie Dubeninki (woj. warmińsko-mazurskie) został powiększony o prawie 16 ha – podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Dodatkowo utworzono wokół niego otulinę, czyli strefę ochronną.

reklama

Florystyczny rezerwat Uroczysko Kramnik został utworzony w 2001 r. dla zachowania stanowisk rzadkich i reliktowych gatunków roślin oraz ekosystemów torfowiskowych i bagiennych zbiorowisk leśnych. Dotychczas jego powierzchnia wynosiła 75,96 ha.

„Teraz do rezerwatu włączono dodatkowe 15,8 ha. Było to możliwe, dzięki przeprowadzonym w latach 2020-2021 kompleksowym badaniom na obszarze rezerwatu i terenach przyległych, co było związane z opracowywaniem projektu planu ochrony dla tego obiektu” – poinformowała rzeczniczka olsztyńskiej RDOŚ Justyna Januszewicz.

reklama

Jak wyjaśniła, w trakcie prac terenowych zgromadzono obszerne dane na temat gleb, hydrologii, szaty roślinnej oraz fauny nie tylko w granicach rezerwatu, ale też na gruntach przyległych. Pozwoliło to wytypować grunty o wysokich walorach przyrodniczych, które powinny zostać objęte ochroną rezerwatową.

Warmińsko-mazurskie. Blisko 8,8 mln zł za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione

W rezerwacie stwierdzono występowanie 12 zespołów i zbiorowisk roślinnych oraz tzw. leśnych zbiorowisk zastępczych, z których największe powierzchnie zajmują lasy bagienne porastające dawne torfowiska. Są to tzw. siedliska zależne od wód, dla funkcjonowania których istotne jest właściwe uwodnienie złoża torfowego.

reklama

„Włączenie nowych wydzieleń leśnych w granice rezerwatu ma na celu objęcie ochroną całego złoża torfu i przeważającej części zlewni kompleksu torfowiskowego jako jednolitego funkcjonalnie ekosystemu. Przyczyni się to do lepszego zabezpieczenia warunków wodnych torfowisk i innych ekosystemów bagiennych tego obszaru” – przekazała Januszewicz.

Ponadto, w celu zabezpieczenia warunków wodnych rezerwatu, utworzono wokół niego otulinę o powierzchni ponad 56 ha.

Po powiększeniu powierzchnia rezerwatu przyrody Uroczysko Kramnik wynosi 91,76 ha. Są to grunty należące do Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Gołdap, w obrębie leśnym Żytkiejmy, w leśnictwie Maków.

Stado żubrów w Puszczy Boreckiej coraz liczniejsze

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne

Stado żubrów w Puszczy Boreckiej coraz liczniejsze