10 C
Olsztyn
poniedziałek, 3 października, 2022
reklama

Kto może skorzystać z funduszy europejskich na badania i rozwój?

Materiał partneraKto może skorzystać z funduszy europejskich na badania i rozwój?
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Fundusze Europejskie dla jednostek naukowych można podzielić na trzy grupy. Pierwsza, to dotacja na projekt badawczy i wspieranie naukowców. Druga z kategorii, to fundusze przeznaczone na komercjalizację wyników prowadzonych badań oraz współpracę z przedsiębiorcami. W grupie trzeciej środki unijne mają za zadanie wspierać rozwój jednostek naukowych. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładnie grupie pierwszej, aby sprawdzić, kto może otrzymać fundusze europejskie na badania i rozwój.

Fundusze na badania i rozwój

reklama

Fundusze europejskie na badania i rozwój dla jednostek naukowych zostały rozplanowane w Programie Inteligentny Rozwój, a także w programach regionalnych. Na jakie działania zostały one przeznaczone? Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, na prowadzenie badań. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie chodzi tu o typowe badania naukowe. Przedsięwzięcia B+R, które można realizować w jednostce, przy wykorzystaniu funduszy unijnych, powinny być związane z badaniami przemysłowymi i eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, lub z samymi eksperymentalnymi pracami rozwojowymi. Ponadto, mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe. Osoba zamierzająca skorzystać ze wsparcia funduszy europejskich może znaleźć również wsparcie na potrzebną infrastrukturę badawczą – gdzie szczególne znaczenie mają projekty strategiczne, które zostały wpisane na tzw. Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. 

Kto może otrzymać dotację na projekt badawczy?

Nie każdy może ubiegać się o fundusze europejskie na B+R. Program ściśle określa typy wnioskodawców, którymi są: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych – przy czym mogą one składać się maksymalnie z 3 podmiotów, pośród których musi znajdować się co najmniej jednego przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa. Rolę lidera zawsze obejmuje przedsiębiorstwo. Przyznawanie funduszy unijnych podzielono na dwie rundy i skierowano je do konkretnych adresatów. Runda pierwsza przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów – z uwzględnieniem MŚP i jednostek naukowych. Natomiast runda druga skierowana jest tylko do MŚP oraz ich konsorcjów – z uwzględnieniem jednostek naukowych.

Maksymalne dofinansowanie projektu

reklama

Dotacja na projekt badawczy ma swoje określone maksimum. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu podzielona została na dwie grupy, spośród których projekty realizowane samodzielnie przez MŚP otrzymują od 1 mln PLN do 50 mln euro, natomiast pozostałe projekty od 2 mln PLN do 50 mln euro. Ściśle określona została również wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 20 mln euro – w sytuacji, gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; 15 mln euro – jeśli projekt koncentruje się głównie na pracach rozwojowych; oraz 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy przyznanej w okresie 3 lat podatkowych. Projekt przewiduje także wsparcie 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe, czyli usługi doradcze dla MŚP.

Artykuł powstał we współpracy z https://edoradca.pl/na-co-mozesz-pozyskac-srodki-projekty-badawczo-rozwojowe/

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama