13 C
Olsztyn
wtorek, 27 września, 2022
reklama

Las Miejski do wycinki? Opublikowano wyniki ankiety dot. przebiegu północnej obwodnicy Olsztyna

OlsztynLas Miejski do wycinki? Opublikowano wyniki ankiety dot. przebiegu północnej obwodnicy Olsztyna
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki ankiety dotyczącej przebiegu planowanej północnej obwodnicy Olsztyna. Większość uczestników opowiada się za poprowadzeniem trasy po zachodniej stronie stolicy Warmii i Mazur, co wiązałoby się ze znaczną ingerencją w Las Miejski.

reklama

Łącznie swoją opinię wyraziło nieco ponad 3,5 tys. osób. Prawie 90 proc. z nich popiera realizacje inwestycji, a przeciwnych jej jest zaledwie 2,16 proc.

Jedną z kluczowych decyzji, przed jaką stoją teraz drogowcy jest wskazanie, po której stronie – wschodniej czy zachodniej – trasa ma omijać Olsztyn. Z ankiet wynika, że ponad 48 proc. uczestników badania wskazało korytarz zachodni, niemal 33,6 proc. korytarz wschodni, a 18 proc. nie ma zdania na ten temat.

reklama

– Preferencje mieszkańców zostaną uwzględnione w kryterium społecznym analizy porównawczej wariantów trasy, która zostanie wykonana w ramach studium korytarzowego – informuje GDDKiA. –  Wyniki tej analizy będą podstawą wyboru optymalnego korytarza przebiegu obwodnic Olsztyna i Dywit, co nastąpi pod koniec bieżącego roku.

Zbyt wielkie nerwy podczas korków na ul. Artyleryjskiej? Kierowca uszkodził lusterko BMW własną pięścią

W ocenie władz Olsztyna wybór zachodniego wariantu przebiegu trasy jest nie do zaakceptowania przede wszystkim ze względów przyrodniczych. To rozwiązanie byłoby związane ze znaczną ingerencją w Las Miejski, który jest unikalny w europejskiej skali, dlatego że m.in.:

  • to jeden z największych kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta na naszym kontynencie;
  • fragmentami ma charakter parkowy, a niektóre drzewostany mają ok. 140 lat;
  • w jego obrębie są położone ścisłe rezerwaty przyrody: Mszar i Redykajny;
reklama

w sytuacji przyśpieszenia niekorzystnych zmian klimatycznych ma dla miasta kapitalne znaczenie: oczyszczanie powietrza (z CO 2, pyłów itp.), produkcja tlenu, schładzanie w upały mas powietrza, zatrzymywanie wilgotności w powietrzu i glebie.

Proponowany przebieg trasy po zachodniej stronie Olsztyna naruszy jednolitość Lasu Miejskiego. Konsekwencją będzie znaczące zaburzenie jego charakteru i wszystkich powiązanych ze sobą funkcji przyrodniczych, ekologicznych czy społecznych. A to będzie oznaczać zniszczenie jego walorów i wartości.

Ogólnopolski protest. Co z egzaminami na prawo jazdy w olsztyńskim WORD?

– Stoję na stanowisku, że na terenie Lasu Miejskiego Olsztyna powinna znajdować się tylko „infrastruktura naturalna lasu” – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Zaapelowałem do przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wzięcie pod uwagę wszystkich naszych argumentów w trakcie ustalania ostatecznych korytarzy obwodnicy.

Poza aspektami przyrodniczymi, przewagą wariantu wschodniego jest otwarcie kolejnych terenów przemysłowych stolicy Warmii i Mazur.

Obwodnica ma się zaczynać w pobliżu Spręcowa. Wariant zachodni kończyłby się w rejonie ronda w Kudypach, natomiast wschodni na węźle na S-16 przy wylocie z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Budowa trasy miałaby się zacząć w 2029 roku i potrwać ponad dwa lata.

źródło: UM Olsztyn

reklama
reklama
reklama
reklama

6 KOMENTARZY

6 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama