3 C
Olsztyn
sobota, 1 października, 2022
reklama

UWM zaprasza młodych Ukraińców na unikatowy kierunek studiów

OlsztynUWM zaprasza młodych Ukraińców na unikatowy kierunek studiów
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Katedra Ichtiologii i Akwakultury na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprasza młodych Ukraińców do studiowania rybactwa na kierunku Ichtiologia i Akwakultura. O szczegółach mówi prof. dr hab. inż. Dorota FOPP-BAYAT, kierownik tej katedry.

reklama

– Wojna sprawiła, że młodzi Ukraińcy, którzy znaleźli się w naszym kraju, będą mieli problemy z kontynuacją nauki, dlatego zdecydowaliśmy się na zachęcenie ich do zdobycia odpowiedniej wiedzy z zakresu ichtiologii, by mogli odbudować gospodarkę rybacką swego kraju po wojennych zniszczeniach.

Na domiar złego, zaminowanie przez Rosjan Morza Czarnego i traktowanie Morza Azowskiego jako rosyjskie wewnętrzne wody terytorialne, znacznie ograniczy Ukrainie połowy ryb słonowodnych, więc wzrośnie ranga gospodarki na wodach śródlądowych z zastosowaniem najnowszych technologii – podkreśla pani profesor Fopp-Bayat.

reklama

Proszę o więcej szczegółów.

– Nasza oferta nie odbiega zasadniczo od standardu proponowanego polskim studentom.Od innych kierunków wyróżnia nas to, że jesteśmy unikatowym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie wydziałem kształcącym na kierunku Ichtiologia i Akwakultura. Są to stacjonarne siedmiosemestralne studia pierwszego stopnia w języku polskim. Absolwenci uzyskują stopień zawodowy inżyniera – mówi pani profesor i wyjaśnia:

reklama

– Nasz student ma możliwość odbycia części studiów w ramach programu Erasmus w wielu państwach – m.in. w Niemczech, Norwegii, Turcji, Portugalii, Czechach i na Węgrzech.asz absolwent potrafi więc posługiwać się językiem obcym w zakresie ichtiologii i akwakultury (na poziomie biegłości B2) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, czyli magisterskich. Dodam, że nasza kadra posługuje się językiem angielskim, a wielu zna też rosyjski, więc kontakt wykładowca-student w trakcie studiów będzie z młodymi Ukraińcami dość łatwy.

Jak oceniasz jego występ? Student z Olsztyna oczarował jurorów The Voice of Poland

Jakie kwalifikacje zyskuje absolwent kierunku Ichtiologia i Akwakultura?

W dużym skrócie: absolwent zyskuje szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych, występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych.

Studia te doskonale przygotowują do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach związanych z produkcją oraz zarządzaniem naturalnymi populacjami ryb lub w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z gospodarką rybacko-wędkarską i ochroną środowiska, organizacjach i służbach zajmujących się gospodarką wodną oraz ochroną bioróżnorodności, podmiotach związanych z obrotem organizmami wodnymi oraz surowcami i produktami pochodzenia rybnego.

Absolwent może być ichtiologiem w gospodarstwach rybackich, specjalistycznych farmach, ośrodkach zarybieniowych i wylęgarniach ryb, wędkarskich łowiskach specjalnych. Może zarządzać gospodarką rybacko-wędkarską na wodach otwartych, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz pracować jako specjalista w zakresie sporządzania raportów oddziaływania na środowisko dotyczących zasobów ichtiofaunistycznych. Zyskuje też wiele praktycznych umiejętności, np. sporządzanie operatów wodno-prawnych na potrzeby konkretnych inwestorów rybackich.

Jakie dokumenty musi przedstawić kandydat na studia inżynierskie?

– Szczególnych dokumentów nie wymagamy, choć przydałyby się jakieś świadectwa o ukończonych szkołach lub kontynuowanej nauce. Oczywiście kandydat musi mieć nadany PESEL i inne uprawnienia przyznane im przez polską ustawę z 12 marca o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Możemy już przyjmować studentów, którzy chcą kontynuować studia na

obecnym pierwszym roku, a od lipca ruszy rekrutacja na kolejny rok akademicki. W

najbliższym czasie ma być uruchomiony ukraiński internetowy system

rekrutacyjny połączony z polskim systemem. Na razie będziemy zbierać

zgłoszenia na nasze adresy e-mailowe. Przyjętym studentom oferujemy też miejsce w domu studenckim naszego pięknego miasteczka akademickiego w Kortowie oraz pomoc stypendialną.

Jak oceniasz jego występ? Student z Olsztyna oczarował jurorów The Voice of Poland

Z kim można się kontaktować w sprawie przyjęcia na ten kierunek?

– Najlepiej będzie, jak zainteresowani będą kontaktować się z sekretariatem Katedry Ichtiologii i Akwakultury, z panią Joanną Szymanowicz: e-mailjoanna.szymanowicz@uwm.edu.pl, tel: 89/523 3290 lub 89/523 3754,w godzinach 8.00 – 15.00. Adres pocztowy: Katedra Ichtiologii i Akwakultury; Wydział Bioinżynierii Zwierząt; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; ul. Oczapowskiego 5 p.345, 10-719 Olsztyn.

***

Tradycja studiów rybackich ma już w Olsztynie pomad 70 lat, bo jedyny niegdyś w Polsce Wydział Rybacki, jeden z czterech w Europie, którego tradycje kontynuuje Katedra Ichtiologii i Akwakultury UWM, powstał w 1951 roku. Nasz uniwersytet ma dzięki temu doskonałą kadrę dydaktyczno-naukową w zakresie szeroko pojętej ichtiologii i gospodarki rybackiej. Olsztyńskie dyplomy z zakresu ichtiologii uzyskało dotychczas ponad trzy tysiące absolwentów, którzy tworzą trzon kadry gospodarki rybackiej w Polsce oraz w wielu krajach Europy, bo na kortowskim wydziale studiowała mlodzież z kilkunastu krajów świata, choć Ukraińców wśród nich nie było.

Warto wiedzieć, że Polska ma w rybactwie spore osiągnięcia, jesteśmy europejską potęgą w hodowli i chowie karpia, a ostatnio w chowie i hodowli ryb łososiowatych i jesiotrowatych, odnosimy sukcesy w chowie ryb introdukowanych z Azji (amur, tołpyga), a nawet bardziej egzotycznych gatunków afrykańskich, jak tilapia czy sum. Wg danych FAO za 2017 rok Ukraina pod względem wielkości połowów ryb śródlądowych zajmowała drugie miejsce w Europie: 20116 ton, za Niemcami (21349 ton), a przed Polską (18376 ton).* W strukturze wód dominują tam akweny sztuczne, głównie stawy i zbiorniki zaporowe na rzekach (ogółem ponad 25 tys. obiektów). Jezior naturalnych, raczej małych, mają ośmiokrotnie mniej (i mniej niż w Polsce).

* https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/europejskie-rybolowstwo-srodladowe-i-akwakultura-w-centrum-uwagi

reklama
reklama
reklama
reklama

3 KOMENTARZY

3 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama