fbpx
-3 C
Olsztyn
wtorek, 30 listopada, 2021
reklama

CBOS: 66 proc. Polaków niezadowolonych z opieki zdrowotnej, 29 proc. zadowolonych

reklama

66 proc. Polaków jest niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej, zadowolonych jest 29 proc. – wynika z wrześniowego sondażu CBOS. Najbardziej krytycznie oceniana jest dostępność lekarzy specjalistów i niewystarczająca liczba personelu medycznego w szpitalach.

Z badania wynika, że 29 proc. respondentów jest zadowolonych z opieki zdrowotnej w naszym kraju, w tym zdecydowanie zadowolonych jest 3 proc., a raczej zadowolonych 26 proc. Niezadowolonych jest 66 proc., w tym zdecydowanie niezadowolonych jest 30 proc., a raczej niezadowolonych 36 proc. Zdania na ten temat nie ma 5 proc. badanych.

CBOS podaje, że obecne oceny są bardzo zbliżone do tych zarejestrowanych przed pandemią w 2018 r., lecz wyraźnie gorsze niż w czerwcu 2020 r.

reklama

W czerwcu 2018 r. zadowolenie z funkcjonowania opieki zdrowotnej wyrażało 30 proc. ankietowanych, a niezadowolenie 66 proc., z kolei w czerwcu 2020 r. zadowolenie wyrażało 36 proc. badanych, a niezadowolenie 58 proc.

Z wrześniowego badania wynika, że częściej niż inni zadowolenie z systemu opieki zdrowotnej wyrażają starsi badani – w wieku 65 lat i więcej, respondenci z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, badani o dochodach na osobę w gospodarstwie od 1000 zł do 1499 zł. W grupach społeczno-zawodowych ponadprzeciętnie często pozytywnie system opieki zdrowotnej oceniają emeryci.

Z kolei częściej negatywnie na ten temat wypowiadają się młodsi ankietowani – do 45 lat, mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni, osoby o dochodach wynoszących co najmniej 3000 zł per capita, a w grupach społeczno-zawodowych – pracujący na własny rachunek oraz średni personel i technicy.

W badaniu przedstawiono ankietowanym 18 stwierdzeń dotyczących porad i świadczeń medycznych uzyskiwanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i zapytano, czy się z nimi zgadzają.

66 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że lekarze są kompetentni – znają się na tym co robią. Przeciwnego zdania jest 21 proc.

64 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że w opiece zdrowotnej w ramach NFZ z powodzeniem wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania, np. internet. Przeciwnego zdania jest 17 proc.

58 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że lekarze przyjmujący w ramach NFZ angażują się w swoją pracę – zależy im na tym, aby pomóc pacjentom. Przeciwnego zdania jest 29 proc.

57 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można się dostać bez trudności. Przeciwnego zdania jest 40 proc.

55 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają, na czym polegają problemy pacjenta, i podejmują odpowiednie decyzje co do dalszego postępowania. Przeciwnego zdania jest 27 proc.

53 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że w ramach leczenia NFZ wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną. Przeciwnego zdania jest 25 proc.

52 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że jest dobra informacja o tym, gdzie można uzyskać poradę czy pomoc w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przeciwnego zdania jest 36 proc.

47 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że pacjenci leczeni w ramach NFZ są traktowani z życzliwością i troską. Przeciwnego zdania jest 38 proc.

44 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że w ramach NFZ wszyscy pacjenci są równo traktowani, zależnie jedynie od ich stanu zdrowia. Przeciwnego zdania jest 41 proc.

42 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że lekarze różnych specjalności i pracownie diagnostyczne w ramach NFZ świadczą usługi w dogodnych dla pacjentów lokalizacjach – nie trzeba ich daleko szukać. Przeciwnego zdania jest 51 proc.

42 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską. Przeciwnego zdania jest 42 proc.

37 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z łatwością uzyskuje się także poza miejscem zamieszkania. Przeciwnego zdania jest 25 proc.

34 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że administracja placówek obsługuje pacjentów szybko i skutecznie. Przeciwnego zdania jest 54 proc.

34 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że opieka nocna i świąteczna dobrze działa. Przeciwnego zdania jest 33 proc.

29 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że potrzebne badania diagnostyczne w ramach NFZ można wykonać szybko i bez większych trudności. Przeciwnego zdania jest 66 proc.

27 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że w ramach NFZ bez problemu można umówić wizytę na dogodną dla siebie godzinę, tak aby np. nie musieć zwalniać się z pracy/lekcji/zajęć. Przeciwnego zdania jest 62 proc.

Czytaj też:  Ile należy zostać w szpitalu po porodzie? COVID-19 zweryfikował dotychczasowe zalecenia

13 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że jeśli pacjent tego potrzebuje, w ramach NFZ łatwo może dostać się na wizytę do specjalisty. Przeciwnego zdania jest 82 proc.

11 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że liczba personelu medycznego w szpitalach jest wystarczająca. Przeciwnego zdania jest 71 proc.

„W stosunku do roku 2018 pogorszyły się oceny większości monitorowanych przez nas aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej, a wiele z nich należy do najgorszych w historii naszych badań” – podał CBOS.

Bardzo wyraźnie zmniejszyły się odsetki respondentów dobrze oceniających nocną pomoc lekarską (spadek o 16 punktów procentowych), pozytywnie postrzegających dostępność lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (spadek o 11 punktów), osób uważających, że pacjenci traktowani są z troską i życzliwością (spadek o 10 punktów), zadowolonych z szybkości obsługi przez administrację placówek (spadek o 10 punktów), przekonanych o łatwości uzyskania pomocy poza miejscem zamieszkania (spadek o 9 punktów), uważających, że łatwo umówić się na dogodną godzinę (o 7 punktów) oraz że w opiece medycznej wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną (spadek o 6 punktów).

„Te aspekty funkcjonowania opieki zdrowotnej należą do najgorzej ocenianych, od kiedy monitorujemy te kwestie” – zaznaczono w opisie wyników badania.

W stosunku do roku 2018 zmniejszyły się również odsetki przekonanych, że lekarze angażują się w swoją pracę (spadek o 7 punktów), że jest dobra informacja o tym, gdzie można uzyskać poradę czy pomoc (spadek o 5 punktów) oraz że lekarze są kompetentni (spadek o 4 punkty).

Ocena pewnych aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej poprawiła się w stosunku do okresu sprzed pandemii. W porównaniu z 2018 r. zwiększył się odsetek uważających, że opiece zdrowotnej z powodzeniem wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania, np. internet (wzrost o 8 punktów procentowych) oraz że wszyscy pacjenci są równo traktowani, zależnie jedynie od ich stanu zdrowia (wzrost o 5 punktów).

Respondenci zapytani zostali także czy ich zdaniem leczenie w Polsce jest bezpłatne. Odpowiedzi „tak” udzieliło 20 proc. ankietowanych, w tym „raczej tak” odpowiedziało 17 proc., a „zdecydowanie tak” – 3 proc. Odpowiedzi „nie” udzieliło 76 proc. badanych, w „raczej nie” odpowiedziało 43 proc., a „zdecydowanie nie” – 33 proc. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 4 proc. respondentów.

O tym, że leczenie w Polsce jest bezpłatne, częściej przekonani są starsi respondenci oraz gorzej wykształceni.

„Spośród analizowanych wymiarów funkcjonowania opieki zdrowotnej świadczonej w ramach NFZ relatywnie dobrze oceniane są kwalifikacje i kompetencje lekarzy oraz wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań, natomiast najbardziej krytycznie – dostępność lekarzy specjalistów oraz niewystarczająca liczba personelu medycznego w szpitalach” – czytamy w podsumowaniu wyników badania.

„W porównaniu z okresem przed pandemią pogorszyły się oceny większości monitorowanych przez nas aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej i wiele z nich należy do najgorszych w historii naszych badań. Bardzo wyraźnie zmniejszyły się odsetki badanych dobrze oceniających nocną pomoc lekarską, pozytywnie postrzegających dostępność lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, uważających, że pacjenci traktowani są z troską i życzliwością, zadowolonych z szybkości obsługi przez administrację placówek, przekonanych o łatwości uzyskania pomocy poza miejscem zamieszkania oraz uważających, że łatwo umówić się na dogodną godzinę” – wskazał CBOS.

Jednocześnie zauważył, że „pomimo pogorszenia się ocen wielu aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej, ogólne jej oceny w porównaniu z okresem sprzed pandemii nie zmieniły”.

Badanie przeprowadzono w dniach 6 do 16 września 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej 1218-osobowej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 62,4 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 25,0 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 12,6 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

źródło: PAP

Zobacz również:
reklama
reklama

Najnowsze ogłoszenia

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najnowsze
Najstarszy Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama