fbpx
-1 C
Olsztyn
niedziela, 4 grudnia, 2022
reklama

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło programy inwestycyjne dla S5

WiadomościMinisterstwo Infrastruktury zatwierdziło programy inwestycyjne dla S5

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził dwa programy inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1.

Pierwszy program obejmuje odcinek Wirwajdy – granica woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Drugi, od granicy tych województw do autostrady A1 w okolicy Grudziądza.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber w czwartek, podczas konferencji prasowej na placu budowy w Wirwajdach koło Ostródy podkreślił, że po roku realizacji 5 kilometrowego odcinka między Wirwajdami a Ornonowem zaawansowanie prac wynosi 30 proc.

„Będąc w lipcu w 2020 roku w tym miejscu i biorąc udział w symbolicznym wbiciu łopaty, mówiliśmy, że ten odcinek zostanie oddany w maju 2023 roku. Po roku prac widać duże postępy, mimo trudnych okoliczności, pandemii COVID 19 i długiej zimy”- wskazał.

Dzięki podpisanym przez wiceministra infrastruktury dwóm programom inwestycyjnych, w połowie tego roku GDDKiA w Olsztynie ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowych dla całej ok. 90-kilometrowej trasy.

„W 2020 r. zakończyliśmy pierwszy etap, czyli Studium korytarzowe. Teraz uzyskaliśmy finansowanie dalszych prac przygotowawczych. Dzięki temu przejdziemy do opracowania możliwych wariantów przebiegu trasy w dwóch korytarzach. Propozycje projektantów przedstawimy lokalnym społecznościom i po wysłuchaniu ich głosów wskażemy wariant optymalny” – podkreślił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ubiegłym roku GDDKiA zakończyła prace nad Studium korytarzowym dla tej drogi, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ.

Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazano dwa o szerokości kilku kilometrów.

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo – Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy.

W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta.

Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji środowiskowych, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebraniem informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska- podała GDDKiA w Olsztynie.

Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata 2021 – 2028.

Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł, natomiast koszt budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł.

Przewiduje się, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi głównej, dodatkowych jezdni, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich.

Nowy odcinek S5 połączy drogą szybkiego ruchu drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz). Powstanie korytarz transportowy wschód-zachód i tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. Ważnym elementem jest także możliwość przeniesienia ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane, co usprawni przewozy towarowe, odciąży sieć drogową przechodzącą przez centra miast i poprawi warunki życia mieszkańców.

Dzięki planowanej inwestycji poprawią się również warunki jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg. Nastąpi też podwyższenie średnich prędkości podróży, co wpłynie na skrócenie jej czasu. Prognozowane średniodobowe natężenie ruchu na planowanej drodze ekspresowej S5 w roku 2048 wyniesie blisko 23 tys. pojazdów.

Aktualnie toczą się prace na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji przekroczyło już 30 proc., a oddanie do ruchu przewidziane jest w maju 2023 roku.

Inwestycja pn. „Budowa obwodnicy Ostródy”, której częścią jest budowa drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 285 mln zł, a całkowita wartość projektu to 623 mln zł.

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze