4 C
Olsztyn
poniedziałek, 27 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Poseł Wypij na ratunek niesłyszącym dzieciom z Olsztyna. Interweniuje w Urzędzie Miasta

WiadomościPoseł Wypij na ratunek niesłyszącym dzieciom z Olsztyna. Interweniuje w Urzędzie Miasta

Michał Wypij, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, pochodzący z Olsztyna, przeprowadza interwencje poselską w Olsztynie. Złożył oficjalne pismo, skierowane do prezydenta miasta Piotra Grzymowicza.

reklama

„W dniu 27 stycznia 2021 roku na sesji Rady Miejskiej w Olsztynie podjęto Uchwałę Intencyjną Rady Miasta Olsztyna w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie przy ul. Marii Grzegorzewskiej 6, w tym Przedszkola Miejskiego nr 7 Specjalnego dla Dzieci Niesłyszących, Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących, XIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących, Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących, Szkoły Policealnej nr 1 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących. W uchwale wyrażono zamiar likwidacji całej placówki z dniem 31 sierpnia 2021 roku i uchwała w tych ramach się zamyka” – czytamy w piśmie skierowanym do władz miasta Olsztyna.

Przypomnijmy, że zdaniem radnych, ośrodek jest zbyt drogi w utrzymaniu. Powstała specjalna petycja, stworzona przez rodziców dzieci uczęszczających do ośrodka. Pisaliśmy o tym tutaj: Powstała petycja przeciwko likwidacji ośrodka dla dzieci niesłyszących.

reklama

Według aktualnych założeń, dzieci z Ośrodka dla niesłyszących, zostaną przeniesione do Ośrodka dla dzieci upośledzonych umysłowo. To zdaniem posła Wypija, jest niedorzeczne:

„W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 89 Ustawy – Prawo Oświatowe, szkoła
publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę,
po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. W
tym przypadku, moim zdaniem, zadziwiające jest podejście organu prowadzącego, który w
jednym rzędzie stawia dzieci z ograniczeniem narządów słuchu i mowy na równi z dziećmi o
niepełnosprawności intelektualnej. Zwłaszcza, że programy nauczania do obydwu grup są
odmienne tak jak i metodyka edukacyjna – w tym rozumieniu nie ma punktów łącznych. W
tym kontekście przeniesienie uczniów likwidowanej placówki do innej placówki powinno
zamykać się w tym samym typie lub tym samym rodzaju prowadzonej przez ten organ
placówki, o czym stanowi wprost ustawa prawo oświatowe”

reklama

Poseł Porozumienia sformułował trzy, konkretne pytania do prezydenta Piotra Grzymowicza w tej sprawie:

„1. Czy organ prowadzący przeprowadził konsultacje z pracownikami i społecznością placówki planowanej do likwidacji, a tym samym czy uznał w ten sposób podmiotowości Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników niepedagogicznych placówki?

2. Jak będzie wyglądała polityka miasta w zakresie zabezpieczenia oświatowego i rozwoju
edukacyjnego tej grupy mieszkańców na dzień 1 września 2021 roku?

3. Jakie będą dostępne formy edukacji i wsparcia edukacyjnego prowadzonego przez miasto
Olsztyn dla tej grupy mieszkańców po 2021 roku? Jakie formy edukacji planuje realizować
miasto Olsztyn dla tej grupy mieszkańców w latach 2022/2023 – 2025/2026 (w jakiej formie, w jakiej organizacji systemu oświaty, w jakiej strukturze organizacyjnej, oraz w jakiej lokalizacji)?

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

5 KOMENTARZY

5 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Piotrek
26 lutego 2021 18:06

Typowa pokazówka , jak zwykle w marnym stylu.

Henryk
27 lutego 2021 08:44

Może wypadałoby o innych posłach napisać, którzy miesiąc temu interweniowali w tej sprawie?

Popularne
Ogłoszenia