fbpx
-0 C
Olsztyn
Thursday, 8 December, 2022
reklama

Koalicja w radzie miasta podpisana

OlsztynKoalicja w radzie miasta podpisana

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

We wtorek (27.01) w olsztyńskim ratuszu nastąpiło podpisanie koalicji między klubami “Ponad podziałami” Piotra Grzymowicza oraz PO – PSL.

Koalicja w radzie miasta podpisana Piotr Grzymowicz Olsztyn, Wiadomości

Umowę koalicyjną podpisali dziś (27.01) Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Halina Ciunel, przewodnicząca rady miasta, Ewa Zakrzewska w imieniu klubów PO i PSL oraz Mirosław Gornowicz, reprezentujący klub “Ponad podziałami”.

Ewa Zakrzewska: – Jesteśmy już jak stare małżeństwo. Kryzysy bywają, ale teraz jesteśmy już po negocjacjach, wierząc, że takie małżeństwo będzie najlepsze dla OlsztynaW podobnym tonie wypowiedział się Mirosław Gornowicz: – Jeden z radnych określił nasze rozmowy jako swoisty taniec godowy, niektórzy byli zaniepokojeni ich wydłużonym czasem. Myślę, że lepiej, aby trwały dłużej i zakończyły się powodzeniem, niżby szybko zamknięte negocjacje miały przynieść byle jakie porozumienie. 

Wtorkowe spotkanie było poświęcone nie tylko nowemu układowi sił w radzie miasta, ale również kilku ważnym zmianom, jakie zajdą w olsztyńskim ratuszu. Oficjalnie ogłoszono wiceprezydentów Olsztyna nowej kadencji, zgłoszonych przez Platformę Obywatelską. Pierwszy z ich to Jarosław Słoma, były wicemarszałek, od lat działający w samorządzie, drugi zaś – Bogusław Szwedowicz, były wiceprezydent Olsztyna (pierwotnie drugim zaproponowanym kandydatem był Wiesław Kapuściński, jednak w sprawie jego kandydatury nie doszło do porozumienia między koalicjantami).

Zmiana nastąpi również na stanowisku sekretarza miasta, którego funkcję będzie teraz pełnił Mirosław Pampuch, były starosta powiatu olsztyńskiego. Z mediami zaś w imieniu ratusza będzie się od teraz kontaktował Andrzej Kocięcki, były dziennikarz. Aneta Szpaderska, którą zastąpił na stanowisku rzecznika prasowego, będzie pracowała w Biurze Komunikacji Społecznej i Dialogu Społecznego (dawniej dwie oddzielne jednostki). Obsługą inwestorów i promocją gospodarczą w ratuszu zajmie się natomiast nowy wydział.

Treść dokumentu koalicji:

Kierując się dobrem oraz interesem mieszkańców Olsztyna podejmujemy partnerską i merytoryczną współpracę, opartą na zaufaniu, transparentności działań i odpowiedzialności. Odpowiadamy tym samym oczekiwaniu olsztynian na sprawne, kompetentne i przejrzyste zarządzanie miastem. Jako partnerzy koalicyjni zobowiązujemy się pracować w duchu dialogu i otwartości, a nasza współpraca będzie oparta na rzeczowym i stabilnym kompromisie dla najlepszych rozwiązań. Zobowiązujemy się do realizacji wspólnej, całościowej polityki informacyjnej Rady Miasta i Prezydenta Olsztyna, gwarantującej mieszkańcom przekazywanie rzetelnej i pełnej informacji o pracy samorządu na wszystkich etapach decyzyjnych.

Za podstawę współpracy uznajemy wspólne przygotowywanie:

– budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,

– uchwał oraz innych inicjatyw, omawianych podczas pracy Rady Miasta,

– dokumentów, kierowanych na sesje Rady Miasta, po wcześniejszym uzgodnieniu na spotkaniach koalicji.

I

Szczególnie wnikliwie oraz z odpowiednim wyprzedzeniem będą konsultowane dokumenty związane z planowaniem przestrzennym, realizowanymi i nowymi inwestycjami. Prezydent Miasta wraz z Radą Miasta przedstawi w związku z tym propozycję nowej polityki informacyjnej, opartej na otwartości i przejrzystości, ułatwiającej mieszkańcom Olsztyna skuteczny udział w procesie tworzenia prawa miejscowego, szczególnie w ramach konsultacji przed wszczęciem procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystępowania do nowych inwestycji.

II

Koalicyjne Kluby zobowiązują się do realizacji już rozpoczętych inwestycji, które przewidziane są w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także do nowych inwestycji, o ile sytuacja finansowa miasta na to pozwoli: budowy ulicy Nowobałtyckiej, dalszego zagospodarowania brzegów Łyny, budowy parkingów wielopoziomowych ze szczególnym uwzględnieniem śródmieścia, parku rekreacyjnego między osiedlami Nagórki i Jaroty, modernizacji – rozbudowy hali widowiskowo-sportowej „Urania”, modernizacji stadionu przy alei Piłsudskiego.

III

Do końca I kwartału 2015 roku opracowana zostanie koncepcja utworzenia i funkcjonowania Funduszu Mieszkań Komunalnych.

IV

Wprowadzimy profesjonalne doradztwo inwestycyjne i otwartość na nowych inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców Olsztyna. Powołany zostanie zespół lub stanowisko do spraw obsługi inwestorów. Będzie pełnił funkcje doradcze, informacyjne oraz pomagał inwestorom na każdym etapie procesu.

V

Przystąpimy do opracowania koncepcji stanowiska „menedżera śródmieścia”, którego zadaniem będzie m.in. pośredniczenie w dialogu z mieszkańcami, przedsiębiorcami i kupcami oraz podnoszenie estetyki i atrakcyjności turystycznej, handlowej oraz mieszkaniowej historycznych części miasta.

VI

W duchu gospodarności, skuteczności i zwiększenia przejrzystości w zarządzaniu usługami komunalnymi, będziemy dążyć do przekształcenia zakładów budżetowych w spółki komunalne, które sprawniej zarządzane poprawią jakość oraz zakres świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

VII

Przystąpimy do opracowania programu „Absolwent”, zachęcającego najlepszych absolwentów uczelni wyższych do pozostania w Olsztynie.

VIII

W 2015 roku przystąpimy do opracowania programu „Place zabaw na każdym osiedlu” poprzez system zachęt dla podmiotów prywatnych, publicznych, w tym spółdzielni mieszkaniowych. Jednocześnie będziemy nadal zmierzać do aktywizacji naszych osiedli, szczególnie poprzez przeniesienie części wydarzeń kulturalnych związanych z Olsztyńskim Latem Artystycznym na osiedla i rozwijanie Olsztyńskiego Budżetu.

X

Opracujemy założenia do programu Karta Aktywnego Seniora. Będzie to oferta skierowana do najstarszych mieszkańców naszego miasta. Klub Radnych PO RP rekomenduje dwóch kandydatów na I i III Zastępcę Prezydenta Miasta w pracach Urzędu Miasta. Zastępcy otrzymają zakresy obowiązków, uprawnień i pełnomocnictw, pozwalających na sprawne i skuteczne zarządzanie powierzonymi im wydziałami i komunalnymi jednostkami W celu podniesienia jakości procedur tworzenia prawa miejscowego, w Biurze Rady Miasta zostaną wyodrębnione środki na ekspertyzy zewnętrzne oraz na zatrudnienie radcy prawnego w wymiarze nie mniejszym niż ¼ etatu.

XI

Realizacja umowy koalicyjnej będzie monitorowana przez cały okres jej funkcjonowania. Ponadto, raz w roku zostanie poddana ocenie pod kątem jej aktualności, skuteczności i stopnia realizacji.

JC

Powstaje nowa partia polityczna. Inicjatywa Polska wejdzie do Sejmu z takimi hasłami?

reklama
reklama
reklama

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze