16 C
Olsztyn
sobota, 25 maja, 2024
reklama

Radni PiS proponują m.in budowę kolejnego mostu na Zatorze oraz przedłużenia ul. Wilczyńskiego do Warszawskiej

OlsztynRadni PiS proponują m.in budowę kolejnego mostu na Zatorze oraz przedłużenia ul....

Dziś odbyła się konferencja prasowa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Olsztyna, na temat: Propozycje Klubu Radnych PiS do budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok.

reklama

W związku z trwającymi pracami nad projektem budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Olsztyna, przedstawili następujące propozycje zadań, które w ich ocenie powinny znaleźć się w projekcie uchwały budżetowej:

reklama

1. Budowa żłobka przy ul. Marcina Antonowicza.

Potrzebę powrotu, po kilku latach, do planów budowy żłobka w tej lokalizacji uzasadnia fakt, iż w Olsztynie funkcjonują tylko 4 żłobki gminne (348 miejsc) co sprawia, że opiekę nad dziećmi do lat 3, w 70%, przejęły osoby prywatne. Dodatkowo, na dzień dzisiejszy miasto nie dofinansowuje miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. W obecnej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z Programu Maluch+, zakładającego dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Warto nadmienić, iż dla tej inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa.
To zadanie należy potraktować absolutnie priorytetowo, dlatego zostaje wymienione jako pierwsze.

2. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w południowej części Olsztyna.

reklama

Najbliższe szkoły, umożliwiające realizację obowiązku edukacyjnego przez mieszkańców południowych osiedli miasta, to Szkoła Podstawowa nr 30 (1123 uczniów) i Szkoła Podstawowa nr 34 (1122 uczniów). W tej części miasta brakuje również przedszkola miejskiego. W Olsztynie aż 55% z ogólnej liczby dzieci to wychowankowie przedszkoli nie-samorządowych. Miasto Olsztyn w znacznej mierze deleguje własne zadania, przekazując przy tym środki finansowe innym podmiotom, zapewniającym dzieciom miejsca w swoich placówkach. W tym kontekście, konieczne jest powstanie zespołu szkolno-przedszkolnego, które zapewniłoby mieszkańcom osiedli, położonych w południowej części miasta, krótszą drogę do placówki oświatowej oraz ograniczyłoby zjawisko utraty znacznych kwot należnej subwencji oświatowej na rzecz ościennych gmin czy placówek niepublicznych.

3. Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej.

Jak bardzo popularne jest to miejsce dokonywania zakupów przez mieszkańców Olsztyna chyba nie trzeba specjalnie przekonywać. Zmieniają się przyzwyczajenia, ale niezmiennie handel w takim wydaniu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Niestety, postępująca degradacja tej części miasta, sąsiadującej ze Starówką, jest zjawiskiem wstydliwym. Brak miejsc parkingowych oraz dyskomfort, zarówno użytkowników placu handlowego, jak i klientów, urąga wszelkim zasadom estetycznym, higienicznym i wizerunkowym. Warto przypomnieć, iż w 2017 roku wykonano badania geotechniczne gruntu dla projektu budowy wiat handlowych na Targowisku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej oraz sporządzono dokumentację projektową dotyczącą jego przebudowy, a także wniesiono opłatę za uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie. Dodatkowo, inwestycja ta powinna stać się elementem większych zmiany w tej części miasta.

4. Rozpoczęcie prac koncepcyjnych (projekt inwestycyjno-budowlany) nad poprawą układu drogowego

— dotyczy skrzyżowań ulic: Kapitańskiej z Sielską; Juliana Tuwima z Gen. Władysława Sikorskiego; Roberta Szumana z Bałtycką (wraz z Rondem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej); Marsz. Józefa Piłsudskiego z Dworcową; Wincentego Pstrowskiego z Kard. Stefana Wyszyńskiego i z Synów Pułku; Wincentego Pstrowskiego z Obiegową i z Gen. Władysława Sikorskiego.

5. Budowa sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Mieczysława Orłowicza z Synów Pułku.

Inwestycja ta staje się pilną potrzebą nie tylko w kontekście konieczności podwyższenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ale również planowanego rozpoczęcia budowy linii tramwajowej łączącej Pieczewo ze Śródmieściem, z uwagi na spodziewaną kongestię w tej części miasta.

6. Realizacja projektu NDP łączącej ul. Bp Tomasza Wilczyńskiego z ul. Warszawską.

Temat potrzeby budowy przedłużenia ul. Wilczyńskiego powraca od 2010 roku, a projekt trasy NDP ma swoją ponad trzydziestoletnią historię. Inwestycja jest niezbędna dla odciążenia ulic Sikorskiego i Krasickiego, prowadzących na południowe osiedla miasta. Przy tych ulicach zlokalizowane są również wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe, codziennie odwiedzane przez setki, jeśli nie tysiące osób. Dodatkowo, w bieżącym roku rozpocznie się budowa nowego osiedla „Ostoja”. Z każdym upływającym rokiem koszty realizacji tego niezbędnego dla mieszkańców połączenia południowych osiedli Olsztyna z Kortowem będą rosły, dlatego czas zabezpieczyć środki na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie na 2021 rok.

7. Budowa wiaduktu łączącego Zatorze (ul. Marii Zientary-Malewskiej) z ul. Lubelską.

Wybudowanie wiaduktu znacząco poprawi komunikację mieszkańców Zatorza ze Śródmieściem i południowymi osiedlami Olsztyna, której stan jeszcze się pogorszy z uwagi na lokalizację nowych inwestycji mieszkaniowych w tym rejonie.

8. Budowa sali gimnastycznej i remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1.

Szkoła Podstawowa nr 1 to najstarsza ze szkół funkcjonujących w Olsztynie, a zarazem jedyna, która nie posiada sali gimnastycznej, dostosowanej do potrzeb szkoły i do liczby prowadzonych przez nią oddziałów. Obecnie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w auli szkolnej, usytuowanej na II piętrze, zaadoptowanej na potrzeby sali gimnastycznej. Nadmienić należy, że projekt architektoniczny budynku szkoły powstał w 1932 roku, a do użytku oddano go w 1935 roku. W latach 1977-1979 przeprowadzono kapitalny remont obiektu, z podwyższeniem skrzydeł o jedną kondygnację. W systemie informacji oświatowej, przy wykazywaniu pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przewidziano 2 opcje wymiarów sali gimnastycznej: — mniejsze niż 36m x 18m do 24m x 12m lub o powierzchni mniejszej niż 648m2 i równej lub większej niż 288m2, — mniejszej niż 24m x 12m do 18m x 9m lub o powierzchni mniejszej niż 288m2 i równej lub większej niż 162m2. Aula zaadoptowana na potrzeby sali gimnastycznej to pomieszczenie o wymiarach 8,70m x 16,20m, czyli 142 m2, a wysokość pomieszczenia to 4,20m. Zgodnie z §44 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.) układ funkcjonalny i przestrzenny budynku, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia. Z kolei w myśl art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane sala może znajdować się na piętrze, musi jednak to być miejsce, w którym spełnione są podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. W opracowaniach technicznych przyjmuje się, że sala gimnastyczna powinna mieć wymiary, nie mniejsze niż 12m x 24m, a wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie powinna być nie mniejsza niż 6m. Zatem aula, w której obecnie ćwiczą uczniowie SP1 nie jest salą gimnastyczną, gdyż nie spełnia wymogów pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Cierpią na tym uczniowie, którzy nie mają możliwości w pełni, na podobnym poziomie i warunkach, jak ich koledzy i koleżanki z innych szkół, rozwijać swojej sprawności fizycznej i przygotowywać się do różnorodnych zawodów sportowych. W 2003 roku został wykonany projekt budowlany sali, lecz jak dotąd nie został on zrealizowany. Należy wspomnieć, że boisko szkolne przy SP1, oddane do użytku 1 września 1970 roku, przez 50 lat także nie doczekało się remontu. Z uwagi na jego bardzo zniszczoną powierzchnię, wykonaną z asfaltu, większość rozgrywanych na nim gier zespołowych kończy się zadrapaniami, stłuczeniami i kontuzjami.

9. Rozpoczęcie prac koncepcyjnych (projekt inwestycyjno-budowlany) budowy pasa drogowego, łączącego ul. Marii Zientary-Malewskiej z ul. Wojska Polskiego.

Inwestycja niezbędna dla usprawnienia ruchu samochodowego z Zatorze, Podleśna i Zielona Górka, z których komunikacja odbywa się głównie ul. Jagiellońską i ul. Bolesława Limanowskiego, zważywszy nowe inwestycje mieszkaniowe, powodujące jeszcze większe natężenie ruchu w tej części miasta.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

4 KOMENTARZY

4 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
dis
29 września 2020 13:55

Takie pomysły to już były w mieście od lat. Ameryki nie odkryli. Po prostu wyciągnęli stare pomysły i podrzucili jako swoje. Dlaczego mnie to nie dziwi. Ale OK. Chcą realizacji – nie ma sprawy. Tylko proszę załatwić od jaśnie pana środki. Może jakiś program Olsztyn+ czy coś?

Olsztyniak
29 września 2020 09:32

Niech jaśnie PIS poda dokładnie skąd asygnować środki na podane inwestycje.

Polecane
Ogłoszenia