fbpx

Poinformuj nas: alarm@tko.pl

środa, 3 marca, 2021

Poinformuj nas: alarm@tko.pl

Do sądu w Olsztynie wpłynęło 10 wniosków o ukaranie za brak maseczek

Wiadomości Do sądu w Olsztynie wpłynęło 10 wniosków o ukaranie za brak maseczek

W ciągu ostatnich miesięcy do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynęło 10 wniosków policji o ukaranie za niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa. W sprawach tych zapadają różne orzeczenia.

Jak dotychczas do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynęło 10 wniosków o ukaranie, w których wśród zarzutów wymienione jest m.in. niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Wnioski skierowane w powyższych sprawach do sądu przez policję oparte są na art. 54 Kodeksu wykroczeń, mówiącym o tym, że „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany”, w związku z rozporządzeniami Rady Ministrów wydanymi w 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów podczas stanu epidemii.

W trzech sprawach Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko obwinionej osobie. Pierwsze z tych postanowień zapadło w dniu 21 lipca 2020 r. i dotyczy sprawy Sylwii R. obwinionej o to, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. około godz. 12.55 na ul. Morwowej w Olsztynie, wbrew obowiązkowi nie zakryła ust i nosa. Sąd Rejonowy uzasadniając decyzję o umorzeniu postępowania stwierdził, że w sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca postępowanie w postaci oczywistego braku podstaw do obwinienia Sylwii R. Sąd wskazał, że czyn zarzucony obwinionej odnosi się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które to rozporządzenie zostało wydane z kolei na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Sąd zwrócił jednak uwagę, że wyżej wymieniona ustawa pozwala ustanowić „obowiązek poddania się badaniom oraz stosowania innych środków profilaktycznych i zabiegów” jedynie w odniesieniu do osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Wobec tego wprowadzenie za pomocą rozporządzenia generalnego, powszechnego (także wobec ludzi zdrowych) nakazu zakrywania nosa i ust w środkach publicznych oraz w miejscach ogólnodostępnych jest daleko bardziej idącym uregulowaniem niż nakaz stosowania środków profilaktycznych przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie określony w przepisach ustawy. W tej konkretnej sprawie brak było jakichkolwiek przesłanek do uznania, że obwiniona osoba należała do kręgu osób chorych i podejrzanych o zachorowanie na Covid-19. W rezultacie, w ocenie Sądu, nie sposób było uznać, że zachodziła możliwość pociągnięcia Sylwii R. do odpowiedzialności karnej z art. 54 kodeksu wykroczeń, na podstawie wskazanych przepisów rozporządzenia.

Oskarżyciel publiczny zaskarżył powyższe rozstrzygnięcie. Jednak Sąd Okręgowy w Olsztynie, po rozpoznaniu zażalenia, w dniu 31 sierpnia 2020 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu pierwszej instancji. W ocenie Sądu Odwoławczego, Sąd pierwszej instancji słusznie podkreślił, że nie kwestionując negatywnej oceny postępowania obwinionej w kontekście podjętych działań profilaktycznych mających chronić społeczeństwo przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, odpowiedzialność za wykroczenie z art. 54 kodeksu wykroczeń musi znajdować uzasadnienie w obowiązujących przepisach, co w realiach tej sprawy nie miało miejsca. Podobna argumentacja towarzyszyła Sądowi Rejonowemu w Olsztynie przy wydaniu w dniu 2 września 2020 r. postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko Czesławowi P. obwinionemu m.in. o niedostosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu publicznym (przy sklepie spożywczym na terenie gminy Dywity) w dniu 30 kwietnia 2020 r. Jednak rozstrzygnięcie w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocne.

Prawomocne nie jest również postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2020 r. o umorzeniu postępowania przeciwko Tomaszowi W. Jeden z zarzuconych mu czynów miał polegać na tym, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. w miejscowości Brąswałd nie dostosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu publicznym. W tym wypadku Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał m.in., że z przedłożonej przez obwinionego dokumentacji medycznej jednoznacznie wynikało, iż z uwagi na stan zdrowia nie może on realizować obowiązku zakrywania ust i nosa.

Naganą został ukarany Piotr D. obwiniony o to, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. w miejscowości Dobre Miasto w przestrzeni publicznej nie zastosował się do nakazu zakrywania ust i nosa, a ponadto w tym samym miejscu i czasie wbrew obowiązkowi nie zachował społecznego dystansu minimum 2 metrów od innych osób. W dniu 4 czerwca 2020 r. na karę 200 zł grzywny został skazany Józef J. obwiniony o to, że w dniu 18 kwietnia 2020 r. w miejscowości Dobre Miasto, w przestrzeni publicznej, nie zastosował się do nakazu zakrywania ust i nosa, a ponadto w tym samym miejscu i czasie nie udzielił policji informacji co do własnej tożsamości oraz umyślnie nie stosował się do wydanych przez funkcjonariusza poleceń, utrudniając mu w ten sposób wykonanie czynności służbowych.

Z kolei w dniu 1 lipca 2020 r. na karę grzywny w kwocie 300 zł został skazany Jarosław S. obwiniony o to, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. w miejscowości Tuławki, w miejscu publicznym przy sklepie spożywczym, nie dostosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania odległości minimum 2 metrów od innej osoby, a ponadto w tym samym miejscu i czasie spożywał alkohol wbrew zakazowi.

2 lipca 2020 r. na karę 300 zł grzywny skazany został Paweł P. obwiniony o to, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. w parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie nie zastosował się
do przepisów ograniczających przemieszczanie się i grupowanie się osób oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

Wszystkie wspomniane wyżej wyroki nakazowe są już prawomocne. Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał również dwa wyroki zaoczne (na obecną chwilę nieprawomocne) w sprawach o niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa. W wyroku zaocznym z dnia 31 sierpnia 2020 r. obwiniona Anna B. została ukarana naganą, natomiast w wyroku zaocznym z dnia 8 września 2020 r. obwiniony Przemysław L. został skazany na karę 300 zł grzywny.

Przeczytaj także:

Jak oceniasz?

37 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o
guest


Każdy obywatel RP ma prawo do wyrażania swojej opinii w granicach określonych przez prawo – niedopuszczalne więc jest znieważanie, pomawianie, nawoływanie do popełnienia przestępstwa czy ogólnie rzecz określając „hejtowanie”. Publikując opinię wyrażasz zgodę na  regulamin serwisu. Redakcja TKO nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Administratorem Twoich danych osobowych jest WAMA Media Group sp. z o.o. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.


37 Komentarzy
Najnowsze
Najstarszy Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze

Warte uwagi

Warte uwagi

Przeczytaj także:

37
0
Jaka jest twoja opinia na ten temat? x
()
x