fbpx
-0 C
Olsztyn
Thursday, 8 December, 2022
reklama

Sąd uchylił decyzję prokuratora o zawieszeniu śledztwa ws. wystawy w Galerii Dobro

WiadomościSąd uchylił decyzję prokuratora o zawieszeniu śledztwa ws. wystawy w Galerii Dobro

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Sąd Okręgowy w Olsztynie uwzględnił zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu śledztwa dotyczącego m.in. publicznego znieważenia godła państwowego.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w dniu 30 września 2019 r. zawiesił śledztwo w sprawie, w której badane są trzy wątki: czy w bliżej nieustalonym czasie, nie wcześniej niż 5 października 2018 r., w Galerii Dobro Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie doszło do znieważenia godła Rzeczpospolitej Polskiej poprzez namalowanie na obrazie wystawionym w galerii wizerunku orła białego z motywem fallicznym (tj. czynu z art. 137 §1 kk), czy doszło do obrazy uczuć religijnych poprzez wystawienie w tym samym miejscu i w tym samym czasie obrazu z wizerunkiem nagiej, ukrzyżowanej kobiety z motywami fallicznymi (tj. czynu z art. 196 kk) oraz czy Dyrektor MOK w Olsztynie nie dopełnił obowiązków służbowych, nie podejmując działań zmierzających do usunięcia z galerii obrazów obrażających uczucia religijne i znieważających godło (tj. czynu z art. 231 §1 kk).

Prokurator w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że w toku śledztwa nie zdołano przeprowadzić wszystkich niezbędnych czynności procesowych, a mianowicie nie przesłuchano w charakterze świadka Wojciecha K., który na stałe mieszka w Brazylii. Prokurator zwrócił się do Konsulatu RP w Kurytybie o wykonanie tej czynności w drodze pomocy prawnej. I właśnie oczekiwanie m.in. na wykonanie tej czynności miało stanowić długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą kontynuowanie postępowania.
Postanowienie o zawieszeniu śledztwa zostało zaskarżone.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 28 październiku 2019 r. uchylił zaskarżone postanowienie i tym samym zwrócił sprawę prokuraturze do dalszego prowadzenia wobec niestwierdzenia podstaw prawnych uzasadniających zawieszenie postępowania przygotowawczego.
W ocenie Sądu sam fakt, iż przesłuchanie świadka Wojciecha K. w drodze pomocy prawnej wiąże się z pewnymi utrudnieniami oraz dłuższym czasem jej wykonania, nie stanowi sytuacji, w której prowadzenie śledztwa jest w ogóle niemożliwe i nie uzasadnia zawieszenia postępowania przygotowawczego.

Sąd w uzasadnieniu swojej decyzji odniósł się także do sytuacji związanej z oczekiwaniem w sprawie na uzyskanie opinii biegłego z zakresu heraldyki. W ocenie Sądu konieczność oczekiwania przez okres dwóch miesięcy na wydanie opinii nie powinna zostać uznana za czas przesadnie wydłużony i także nie stanowi długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania.
Sąd zwrócił również uwagę, że śledztwo dotyczy trzech czynów i możliwe jest dalsze jego prowadzenie chociażby w odniesieniu do przestępstwa z art. 231 §1 kk, tj. niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
Jeśli śledztwo nie dostarczy podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, to postępowanie karne zostanie umorzone.

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze