17 C
Olsztyn
czwartek, 20 czerwca, 2024
reklama

Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie

OlsztynPoczątkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Olsztyn, Gmina Elbląg oraz Gmina Ełk wkrótce podpiszą list intencyjny, którego celem jest współpraca na rzecz stworzenia w województwie warmińsko-mazurskim warunków sprzyjających realizacji  wspólnej „platformy startowej” na rzecz inicjowania i rozwoju pomysłów biznesowych.

reklama

Jak informuje olsztyński Urząd Marszałkowski, decyzja o podpisaniu listu została podjęta podczas posiedzenia Zarząd Województwa, które odbyło się 11 sierpnia. Zakłada się, iż współpraca służyć będzie m.in. przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Chodzi o zorganizowanie systemu wsparcia młodych, innowacyjnych przedsiębiorców rozpoczynających działalność – powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Projekt ma polegać na stworzeniu Platformy, wokół której zbudowane zostanie otoczenie wsparcia tzw. startupów z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami (w roli ekspertów i mentorów), uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami z sektora instytucji otoczenia biznesu Działalność Platformy ma się przyczynić do stworzenia w makroregionie społeczności startupowych.

reklama

Przedsiębiorstwa typu „start up” to firmy najczęściej związane z nowymi technologiami lub szeroko pojętymi „innowacjami”, które, będąc w fazie rozwojowej, aktywnie poszukują nowych rynków i odpowiedniego modelu biznesowego. W tego typu firmach wyższe jest, niż w przypadku “standardowych” przedsięwzięć, ryzyko powodzenia, jednak towarzyszy mu potencjalnie wyższy zwrot z inwestycji, dlatego też niezmiernie ważne jest wypracowanie odpowiedniego instrumentu wsparcia realizowanego przez instytucje otoczenia biznesu.

Partnerzy podpisując List Intencyjny zobowiązują się do podejmowania działań partnerskich  w zakresie m.in.: określenia terytorialnego i instytucjonalnego partnerstwa ponadregionalnego na rzecz budowy „platformy startowej”, budowy partnerstwa regionalnego na rzecz stworzenia w województwie otoczenia dla realizacji „platformy startowej” poprzez zdefiniowanie, określenie roli oraz zaangażowanie do współpracy uczelni i jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, przygotowania instrumentów wsparcia firm typu startup stosownie do możliwości  kompetencyjnych partnerów oraz promowania i informowania opinii społecznej, środowisk potencjalnych pomysłodawców na biznes o założeniach i działaniach podejmowanych w związku z budową w województwie otoczenia dla realizacji celów platformy startowej.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane