27 C
Olsztyn
środa, 17 lipca, 2024
reklama

Warmia i Mazury skorzystają z Europejskiego Wsparcia – Interreg Europa 2021-2027 patronuje innowacjom i dekarbonizacji

EłkWarmia i Mazury skorzystają z Europejskiego Wsparcia – Interreg Europa 2021-2027 patronuje...

W drugim naborze wniosków w ramach międzyregionalnego programu współpracy Interreg Europa, który zakończył się w czerwcu bieżącego roku, wyłoniono 78 projekty do finansowania z puli 146 zgłoszeń. Pozytywna ocena dotknęła również dwa projekty, w których udział brali beneficjenci z regionu Warmii i Mazur. W jednym z tych przedsięwzięć, Lokalna Grupa Działania “Południowa Warmia” objęła rolę lidera konsorcjum.

reklama

Projekt INSPIRE, wiodący dla grupy “Południowa Warmia,” zdobył dofinansowanie w wysokości 262 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma on na celu stworzenie innowacyjnych narzędzi politycznych dla obszarów wiejskich. Wspólnymi siłami osiem organizacji z siedmiu krajów – Polski, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Irlandii, Włoch oraz Węgier – będzie dążyć do wykorzystania cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia atrakcyjności tych terenów oraz przeciwdziałania ich depopulacji i gospodarczej degradacji. Inicjatywa zakłada poprawę dostępnych instrumentów wsparcia, przekraczając tradycyjne sektorowe podejście do funduszy EFRR, EFRROW i EFS.

Drugim projektem, który zyskał uznanie, jest inicjatywa miasta Ełk – DAPHNE, mająca na celu dekarbonizację sektora opieki zdrowotnej w regionach Unii Europejskiej. Ełk otrzyma na ten cel 59 tys. euro z EFRR. W projekcie bierze udział osiem instytucji z siedmiu krajów: Polski, Włoch, Irlandii, Belgii, Grecji, Rumunii i Szwecji. Celem DAPHNE jest opracowanie i wdrażanie polityk skoncentrowanych na takich aspektach jak energetyka, odnawialne źródła energii, zarządzanie łańcuchem dostaw czy gospodarka odpadami.

reklama

Następna runda naboru wniosków w ramach Interreg Europa przewidziana jest na okres od 20 marca do 7 czerwca 2024 roku. Program Interreg Europa 2021-2027 skupia się na wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego publicznych instytucji i promuje wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk. Duży nacisk kładzie się na innowacje w projektowaniu i pilotażowych podejściach.

Program wspiera priorytety związane z wszystkimi sferami polityki europejskiej mającymi wpływ na lata 2021-2027 i jest finansowany przez EFRR.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej: https://www.interregeurope.eu/.

reklama

źródło: Urząd Marszałkowski

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Anonimowo
15 grudnia 2023 22:29

Dekarbonizacja?? Ktoś jeszcze wierzy w tę bajkę, że CO2 ma jakiś wpływ na klimat? xD

Polecane