8 C
Olsztyn
czwartek, 22 lutego, 2024
reklama

Projekt „Spójna Polityka Społeczna” zmienia oblicze włączenia społecznego w regionie

Lidzbark WarmińskiProjekt „Spójna Polityka Społeczna” zmienia oblicze włączenia społecznego w regionie

W Lidzbarku Warmińskim odbyło się niezwykle ważne szkolenie dla kadry kierowniczej centrów usług społecznych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektem koordynacyjnym „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”, który realizowany jest w ramach Programu FERS 2021-2027 od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2028 r.

reklama

Głównym celem projektu jest usprawnienie działań w obszarze włączenia społecznego w regionie. Podejmowane są działania na rzecz lepszej koordynacji i przepływu informacji pomiędzy różnymi poziomami zarządzania oraz podmiotami działającymi na terenie województwa.

Wśród beneficjentów projektu wymienić można samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, które zajmują się dostarczaniem usług aktywizacyjnych i społecznych, a także ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Projekt kierowany jest również do innych współpracujących z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej podmiotów, takich jak przedsiębiorstwa prywatne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i podmioty sektora publicznego.

reklama

Przedsięwzięcie składa się z różnorodnych działań, w tym między innymi diagnozowania sytuacji w obszarze włączenia społecznego, planowania interwencji oraz organizowania szkoleń. Zadania podzielono pomiędzy cztery zespoły pracownicze: zespół badawczy, zespół doradców ds. usług społecznych działający w subregionach, zespół szkoleniowy oraz zespół ds. ekonomii społecznej.

Zwieńczeniem spotkania były warsztaty, których główna tematyka skupiła się na dialogu motywującym. Uczestnicy mieli możliwość pracy w grupach, w których omawiali kluczowe aspekty dwudniowego wydarzenia.

Spotkanie zorganizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

reklama

Źródło: Urząd Marszałkowski

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia