11 C
Olsztyn
piątek, 1 marca, 2024
reklama

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – nabór wniosków na 2024 rok

WiadomościFundusz rozwoju przewozów autobusowych – nabór wniosków na 2024 rok

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków na 2024 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

reklama

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że kwota środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanych dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2024 rok wynosi 76 381 980, 91 zł.

Organizator składa wniosek do wojewody o objęcie w danym roku dopłatą, zawierający w szczególności:

reklama

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

reklama

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca 2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” należy przesyłać wyłącznie poprzez platformę e-PUAP, w terminie od 19 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Wniosek wysłany po upływie tego terminu lub przesłany w wersji papierowej nie podlega rozpatrzeniu.

źródło: Urząd Wojewódzki

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia