2 C
Olsztyn
poniedziałek, 11 grudnia, 2023
reklama
reklama

Upadłość konsumencka: Kiedy to jest najlepsza opcja i jak odzyskać stabilność finansową?

Materiał zewnętrznyUpadłość konsumencka: Kiedy to jest najlepsza opcja i jak odzyskać stabilność finansową?

Długi w wielu sytuacjach mogą przerosnąć. Co zatem zrobić, kiedy ich spłata nie jest możliwa, a sytuacja finansowa pogarsza się z dnia na dzień? Jednym z rozwiązań może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Trudno jednak traktować tę opcję jako pierwszy wybór. Kiedy może być najlepsza szansa na finansową prostą? Jak inaczej odzyskać stabilność finansową? Wyjaśniamy.

reklama

Upadłość konsumencka – co to właściwie jest?

Pojęcie „upadłość konsumencka” jest często stosowane naprzemiennie z innym określeniem: oddłużenie. Polega bowiem na ogłoszeniu przez osobę fizyczną bankructwa przed sądem, w konsekwencji czego należący do niej majątek zostaje „przejęty” przez syndyka i przeznaczony na spłatę długów. Jednocześnie osoba ogłaszająca upadłość ma szansę na umorzenie części niespłaconych zobowiązań, a toczące się wobec niej postępowania egzekucyjne i sądowe są zawieszane.

Co ważne, z tej opcji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne – w tym te prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ci, którzy są np. wspólnikami lub komandytariuszami w spółkach albo przedsiębiorcami, mogą natomiast skorzystać z postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych.

reklama

Jak wygląda upadłość konsumencka w praktyce?

Jeśli dana osoba stwierdza, że jest niewypłacalna, może rozpocząć proces ogłaszania upadłości konsumenckiej. Takie postępowanie jest prowadzone przed sądem i ma kilka etapów.

  • Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu – wniesienie sprawy wiąże się z niewielkim kosztem (obecnie – 30 zł). W dokumencie należy przedstawić powody, dla których występuje się o upadłość konsumencką i uprawdopodobnić je. Chodzi np. o przedstawienie dokumentów potwierdzających niskie dochody i brak możliwości ich zwiększenia (choćby z uwagi na stan zdrowia), a także tych związanych z długami.
  • Wniosek jest następnie rozpatrywany przez sąd i – jeśli został złożony prawidłowo – zostanie wyznaczony termin rozprawy albo zapadnie decyzja o odbyciu posiedzenia niejawnego.
  • W kolejnym kroku jest ogłaszana upadłość konsumencka, a sąd wyznacza syndyka. Jego zadaniem będzie zlikwidowanie majątku osoby zadłużonej oraz przygotowanie planu jego podziału.
  • Syndyk składa następnie do sądu informacje odnośnie do tego, jakie postępowanie rekomenduje wobec dłużnika. Może to być wykonanie planu spłaty dłużników (o ile jest z czego to zrobić) lub umorzenie zobowiązań (choćby z uwagi na zupełną niewypłacalność konsumenta).
  • Sąd podejmuje ostateczną decyzję o dalszym postępowaniu. Może to być np. całościowe lub częściowe oddłużenie, często poprzedzone realizacji planu spłaty.

Ostatecznie procedura upadłości konsumenckiej doprowadza do pełnego oddłużenia konsumenta.

reklama

Czy upadłość konsumencka to najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji?

Upadłość konsumencką warto uznać raczej za „opcję atomową” – rozwiązanie, po które się sięga  w sytuacji bez wyjścia. Dlaczego? W momencie ogłoszenia „bankructwa” dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem. Także w kontekście podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych prowadzonych w trakcie postępowania. Oznacza to np., że osoba zadłużona nie może na własną rękę sprzedać żadnej należące do niej rzeczy. Wszystko wchodzi bowiem w skład tzw. masy upadłościowej, która zostanie spieniężona i przeznaczona na spłatę wierzycieli.

Warto też pamiętać, że upadłość konsumencka dotknie także współmałżonka – cały majątek wspólny dłużnika wchodzi do masy upadłościowej. Jednocześnie wierzyciele nadal mogą się domagać spłaty zobowiązań od tzw. współdłużników – np. poręczycieli.

Należy również podkreślić, że nie wszystkie długi ulegną umorzeniu – nie „znikną” np. należności alimentacyjne, związane z grzywnami sądowymi, zadośćuczynieniami ani wierzytelności, które zostały umyślnie nieujawnione.

Jeśli nie upadłość konsumencka, to co?

Zanim ogłosi się upadłość konsumencką, warto rozważyć inne opcje. W wielu przypadkach możliwe jest negocjowanie z wierzycielami nowych warunków spłaty. To rozwiązanie, które będzie odpowiednie np. dla osób, które mają szansę na osiąganie zarobków. Dzięki temu zyskają możliwość regulowania zobowiązań krok po kroku – bez utraty kontroli nad swoim majątkiem.

Warto zatem przyjrzeć się różnym drogom wyjścia z kryzysu finansowego, a decyzję podjąć najlepiej po konsultacji z ekspertami. Spokój i rozsądek to podstawa przy „wychodzeniu na prostą”.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

reklama
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia