17 C
Olsztyn
czwartek, 18 lipca, 2024
reklama

Lech Obara broni praw frankowiczów. Kontrowersyjna sytuacja w Getin Noble Bank S.A.

OlsztynLech Obara broni praw frankowiczów. Kontrowersyjna sytuacja w Getin Noble Bank S.A.

Mecenas Lech Obara zwraca uwagę na problem Frankowiczów związany z odmową zawieszania przez sądy spłaty rat kredytów frankowych, w których drugą stroną umowy kredytowej jest Getin Noble Bank S.A.

reklama

Decyzją Bankowego Funduszu Restrukturyzacyjnego Getin Noble Bank S.A. znajduje się aktualnie w przymusowej restrukturyzacji. Następstwem tej sytuacji było skierowanie przez kredytobiorców prawie 10 tys. wniosków o zabezpieczenie w postaci zawieszenia rat na czas trwania procesu. Niektóre sądy rozpatrują wnioski na korzyść kredytobiorców, część sądów jednak nie przychyla się do wniosków frankowiczów powołując się na przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z którą nie ma możliwości zabezpieczenia roszczeń w przypadku podmiotu znajdującego się w restrukturyzacji.

O wypowiedzenie się w tym temacie zwrócił Sąd Okręgowy w Warszawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawieszając postępowanie sądowe o sygn. XXVIII C 4020/21, zadał TSUE następujące pytanie:

reklama

Czy art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności, jak również art. art. 34 ust. 1 lit b i lit. g oraz 70 ust. 1 i 4 dyrektywy nr 2014/59/UE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, zgodnie z którymi względem banku, wobec którego wszczęto przymusową restrukturyzację, niedopuszczalne jest uwzględnienie wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikającego z umowy kredytu, która prawdopodobnie zostanie uznana przez sąd za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych — tylko z tej przyczyny, że bank tej objęty został przymusową restrukturyzacją?

Zdaniem Radcy prawnego Lecha Obary przepisy prawa krajowego pozostają w sprzeczności z dyrektywą unijną 93/13, która nakazuje zapewnienie konsumentom szczególnej ochrony prawnej w przypadku gdy ich interesy zostały naruszone przez nieuczciwy charakter zapisów umownych.

Często zdarza się przecież, że kredytobiorcy, którzy domagają się zawieszenia spłaty spłacili już cały kapitał. Wówczas spłacając dalej kredyt mogą mieć problem z odzyskaniem nadpłat od banku znajdującego się w restrukturyzacji, w przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej.

reklama

Rozstrzygnięcie TSUE będzie zatem bardzo ważnym krokiem do wyjaśnienia tej trudnej kwestii. Odpowiedź udzielona przez TSUE będzie ważna nie tylko dla klientów kancelarii mec. Lecha Obary, ale także dla wszystkich klientów Getin Banku.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane