19 C
Olsztyn
piątek, 14 czerwca, 2024
reklama

Pierwszy dzień kadencji. Jakie zmiany dla uczelni?

WiadomościPierwszy dzień kadencji. Jakie zmiany dla uczelni?

Już pierwszego dnia kadencji 2016-20 władze Uniwersytetu spotkały się z dziekanami i prodziekanami wszystkich wydziałów.

reklama

Podczas spotkania rektor prof. Ryszard Górecki wręczył nominacje i listy gratulacyjne nowym władzom dziekańskim oraz przedstawił główne zadania na najbliższe 4 lata.

Priorytetowe zadania w nauce to rozwój badań naukowych z uwzględnieniem: nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych, społecznych, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych. Kolejne zadanie to powiązanie innowacyjnych badań z gospodarką.

reklama

– Mamy już pewien postęp w tym zakresie, ale trzeba zrobić więcej – podkreślił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM akcentując jednocześnie konieczność podniesienia skuteczności w pozyskiwaniu grantów. Obecnie wynosi ona 15%, jednak nasze możliwości są o wiele większe. Zadowalająca nas skuteczność to 20% grantów uzyskanych ze złożonych wniosków.

Główne zadania w obszarze kształcenia to: nowe programy kształcenia, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich poprzez krajowe i zagraniczne staże dydaktyczne oraz umiędzynarodowienie studiów. Co władze rozumieją pod tym pojęciem? Intensywną wymianę studentów i nauczycieli, zwiększenie liczby anglojęzycznych kierunków kształcenia i interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie.

W sprawach kadrowych główny nacisk zostanie położony na podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, podnoszenie jakości doktoratów i habilitacji, większe uzależnienie części płacy zasadniczej nauczycieli akademickich od jakości zadań dydaktycznych i naukowych oraz dostosowanie poziomu zatrudnienia kadry akademickiej do nowych wyzwań dydaktyczno-badawczych. Prof. Ryszard Górecki zasugerował także rozważenie położenia większego akcentu na działalność naukowo-badawczą.

reklama

Nowe zadania czekają również administrację uczelni. W tej kadencji ma ona pracować nad podnoszeniem jakości obsługi księgowo-finansowej i udoskonalaniem systemów informatycznych.

Z tych ogólnych zadań wynikają zadania szczegółowe dla wydziałów. Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zobowiązał dziekanów, aby do końca 2016 roku zaprezentowali na posiedzeniach Senatu wydziałowe programy rozwojowo-zadaniowe. Mają one obejmować badania, kształcenie, kadry, sprawy finansowe i wydziałową infrastrukturę. Jako pierwszy już 20 września przedstawi swój program Wydział Nauk Medycznych. Jak ocenił rektor, WNM taki program ma, jest on dobry i przynosi już oczekiwane rezultaty.

– Nasza uczelnia musi być międzynarodowa – podkreślił na koniec swego wystąpienia rektor prof. R. Górecki.

Umiędzynarodowienie m.in. poprzez zwiększenie liczby anglojęzycznych kierunków zapewni nam dopływ studentów. Natomiast umiędzynarodowienie badań przysporzy nam środków finansowych z grantów.

Niektóre zadania przedstawione przez prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM bardziej szczegółowo omawiali prorektorzy.

– Szczycimy się 74 kierunkami kształcenia. To robi wrażenie, ale czy to jest dla UWM dobre? Oznacza rozproszenie się studentów. Utrzymywanie kierunku, na którym jest 6-8 osób na roku, to zbyt duże obciążenie dla nas. Powinniśmy wycofywać niepopularne kierunki. To nie jest łatwa decyzja – stwierdził prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia.

Rok akademicki 2016/17 już się dla kadry uniwersyteckiej rozpoczął.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane