-3 C
Olsztyn
poniedziałek, 27 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Jest zezwolenie na ograniczenie liczby bobrów na wałach przeciwpowodziowych

ElblągJest zezwolenie na ograniczenie liczby bobrów na wałach przeciwpowodziowych

Rocznie może zostać odstrzelonych do 200 bobrów przez najbliższe 5 lat na terenie wałów przeciwpowodziowych, które znajdują się na Żuławach Elbląskich i nad Zalewem Wiślanym. Decyzję w tej sprawie podjęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Bobry zostaną odstrzelone

reklama

Zarządzenie w tej sprawie pozwala na podjęcie wobec bobrów tzw. czynności podlegających zakazom. Polski Związek Łowiecki może odstrzelić do 200 osobników rocznie oraz usunąć do 2 tysięcy nor rocznie w przypadku, kiedy nie ma w nich zwierząt. Dopuszcza również umyślne ich płoszenie.

Dotyczy to jedynie wałów przeciwpowodziowych oraz innych budowli hydrotechnicznych na obszarze zlewni Zalewu Wiślanego. Jest to około 80 miejsc, przede wszystkim na Żuławach Elbląskich.

reklama

Jak przekazała rzeczniczka RDOŚ Justyna Januszewicz „Jest to obszar szczególny, w części położony poniżej poziomu morza i permanentnie zagrożony powodzią. Aktywność bobrów, które kopią nory w wałach przeciwpowodziowych, stwarza na tym terenie realne zagrożenie zalania licznych miejscowości, dróg i infrastruktury technicznej”.

Dodała również, że „Chcąc wyeliminować zagrożenie powodziowe na Żuławach oraz zapewnić bezpieczeństwo okolicznych terenów, ich mieszkańców i dobytku, umożliwiliśmy instytucjom zarządzającym wałami przeciwpowodziowymi realizację czynności, które przyczynią się do zmniejszenia liczebności bobrów na tym terenie”.

Powstaną ogrody społeczne w Olsztynie

Samorządy niepokoją się rosnącą populacją bobra

reklama

W ostatnim czasie napływały sygnały od samorządów gminnych z Żuław, które są zaniepokojone wzrostem populacji bobra i aktywnością tych zwierząt w rejonie wałów przeciwpowodziowych. Dzięki zarządzeniu zarządcy wałów przeciwpowodziowych nie muszą każdorazowo uzyskiwać od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie pozwoleń na wykonanie czynności zmniejszających ekspansję bobrów. Umożliwia to również zaplanowanie długoterminowych działań związanych z ochroną urządzeń technicznych przed niszczeniem ich przez bobry i szybką interwencję w razie stwierdzenia zagrożenia powodziowego.

Jak dodała rzeczniczka RDOŚ Justyna Januszewicz „Zarządzenie jest obwarowane ściśle warunkami realizacji: określa dopuszczalne roczne limity, konkretne miejsca i czas realizacji czynności, wyłącza możliwość prowadzenia działań w granicach rezerwatów przyrody. Jego wykonanie nie wpłynie w znacząco negatywny sposób na stan populacji bobrów w naszym regionie, która liczy obecnie około 18,5 tys. osobników i wykazuje tendencję wzrostową”.

Próby zmniejszania liczebności bobrów były podejmowane już wcześniej

Już wcześniej były podejmowane próby ograniczenia liczebności bobrów na tych terenach. W latach 2014-2019 obowiązywało zarządzenie RDOŚ w Olsztynie dopuszczające możliwość zmniejszenia ilości bobrów z wałów przeciwpowodziowych. W ciągu 5 lat obowiązywania rozporządzenia wyeliminowano 74 bobry oraz niszczono około 4 tysięcy nor. Jak zaznaczyła rzecznik „Działania nie wpłynęły negatywnie na stan populacji bobrów. Przysłużyły się natomiast do ochrony zagospodarowanego terenu. W latach 2020-2022 eliminacja bobrów na tym obszarze nie była prowadzona”.

Największe zimowisko nietoperzy znajduje się w Olsztynie. To rekord!

Sytuacja w 2021 i 2022 roku

W 2021 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zezwoliła PGW WP Zarządowi Zlewni w Elblągu na niszczenie 684 nor, które znajdowały się w pobliżu wałów przeciwpowodziowych, skarpach kanałów oraz innych budowlach hydrotechnicznych.

W 2022 r. zezwolenia pozwalały na zniszczenie 1060 nor. Jak przekazała rzecznik „Te liczby pokazują wzrastającą aktywność bobrów w obrębie wałów przeciwpowodziowych, co na tym terenie jest zjawiskiem niepożądanym”.

Zarządcy wałów przeciwpowodziowych muszą regularnie zabezpieczać konstrukcje wałów rusztami metalowymi oraz siatkami przed uszkodzeniami, które powodują bobry. Działania te są doraźne. Bobry kopią nory w pobliżu rusztów, a w miejscach zabudowanych nor, niedługo pojawiają się nowe.

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia

Niezwykłe zjawiska na nocnym niebie

Największe zimowisko nietoperzy znajduje się w Olsztynie. To rekord!