5 C
Olsztyn
wtorek, 21 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Rozbiórka budynku — jakie formalności należy dopełnić?

Materiał zewnętrznyRozbiórka budynku — jakie formalności należy dopełnić?

Przedsięwzięcie, jakim jest rozbiórka budynku, wymaga przygotowań. Wśród nich są formalności, których trzeba dopełnić. O czym należy więc pamiętać, aby procedurom stało się zadość?

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

reklama

Rozbiórka wymagać może uzyskania stosownego pozwolenia. Dzieje się tak w przypadku, kiedy roboty budowlane dotyczą takich obiektów, których zbudowanie wymagało uzyskania formalnego pozwolenia. Skoro do wybudowania budynku konieczne było uzyskanie zgody, to również jego rozbiórka tego wymaga.

Inną przesłanką do konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jest sytuacja, kiedy prace rozbiórkowe mogłyby spowodować pogorszenie warunków wodnych, sanitarnych lub stanu środowiska. 

reklama

Z oczywistych względów formalnej zgody wymagają też rozbiórki zabytków oraz obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

Nie oznacza to jednak, że w pozostałych przypadkach rozebrania budynku można dokonać bez żadnych formalności. Jeśli chodzi o budynek o wysokości poniżej 8 m, którego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, konieczne jest zgłoszenie rozbiórki. 

reklama

Pozwolenie uzyskuje się po złożeniu odpowiedniego wniosku do starostwa powiatowego, urzędu wojewódzkiego czy urzędu miasta na prawach powiatu, tam też dokonuje się zgłoszenie rozbiórki. 

Prowadzenie dziennika budowy

Choć rozbiórka budynku to przeciwieństwo budowy, to z uwagi, że wciąż mowa o robotach budowlanych, w szczególnych przypadkach obecność kierownika budowy jest obowiązkowa. Chodzi tutaj o sytuację, kiedy rozbiórka wymagała uzyskania pozwolenia. Wówczas ustanowienie kierownika budowy przez inwestora jest jego powinnością. Do obowiązków kierownika budowlanego należy zaś między innymi prowadzenie dziennika rozbiórki. Powinien też zadbać o żółtą tablicę informacyjną, na której znajdą się wszelkie niezbędne informacje, podobnie jak w przypadku prowadzenia budowy. W dzienniku rejestruje się, w formie wpisów, przebieg robót rozbiórkowych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania rozbiórki.

Wynajęcie kontenera i wywóz gruzu

Wszelkie prace budowlane wymagają odpowiedniego gospodarowania powstającymi odpadami. Odpady z budowy, jako że nie są odpadami bytowymi, wyłączone są z możliwości umieszczania ich w zwykłych kubłach na śmieci komunalne. Rozwiązaniem dla utrzymania porządku w tym przypadku jest specjalny kontener na gruz. Rzadko kiedy posiadamy taki specjalistyczny kontener, dlatego najczęstszym sposobem na dostęp do niego jest wynajęcie pojemnika od firm, świadczących wywóz gruzu. Formalności związane w wynajęciem kontenera nie są skomplikowane, jednak trzeba przygotować odpowiednie dane do zawarcia umowy. Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres i data planowanego podstawienia to niezbędne minimum. Jeśli potrzebna będzie faktura, trzeba oczywiście przygotować numer NIP. 

Warto wiedzieć, że kontenery mogą być zastąpione workami bigbag. Worek bigbag tym różni się od kontenera, że wykonany jest nie z blachy, lecz z wytrzymałego materiału, zwykle polipropylenu i jest zdecydowanie zgrabniejszy. Udźwig worków jest jednak bardziej ograniczony, bo oscyluje w granicach 1,5 tony. Formalności dotyczące wynajęcia specjalistycznego worka budowlanego nie różnią się znacząco od tych, które towarzyszą wynajmowaniu kontenera. 

Niektóre firmy branży wywozu gruzu, takie jak gruzo.pl, rozszerzyły swoją ofertę, proponując również osobne kontenery na odpady. Jeżeli w ramach rozbiórki, oprócz typowego gruzu jak cegły, beton, kamienie czy piasek, mają być też zutylizowane odpady z innych surowców czy odpady wielkogabarytowe, umowa wynajmu kontenera musi zaznaczać wówczas to rozróżnienie. 

Pozwolenie na zajęcie pasa ruchu

Dlaczego rozbiórka miałaby wymagać uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa ruchu? Brzmi to dość enigmatycznie, jednak w rzeczywistości bywa codziennością inwestorów, wykonawców prac budowlanych, a zdarza się, że i osób prywatnych. Pozwolenie takie trzeba uzyskać w przypadku, kiedy brakuje miejsca na ustawienie pojemnika na odpady, ponieważ dookoła rozbieranego budynku znajduje się parking, podjazd, chodnik, osiedlowa uliczka. Może to być bowiem tak zwany pas drogowy terenu miejskiego, którym administruje lokalny Zarząd Dróg Miejskich. Jeśli tak w rzeczy samej jest, stosowny wniosek o zajęcie pasa ruchu złożyć trzeba w ZDM. 

Przed dokonaniem rozbiórki jakiegokolwiek budynku trzeba zastanowić się, jakie formalności będą w danym przypadku konieczne do wypełnienia. Część z nich, takie jak podpisanie umowy z firmą wywożącą gruz, zrealizować można praktycznie od ręki. Na uzyskanie części formalności, takich jak zgoda na rozbiórkę, trzeba będzie poczekać w terminie przewidzianym urzędowo.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia