7 C
Olsztyn
niedziela, 3 marca, 2024

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców

28 Gala Osobowość Roku Warmii i Mazur odbyła się 20 stycznia w auli CEIK-u im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie. Jest to Gala, na której kapituła wyróżnia osobowości spoza biznesu. Osoby te mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, działalności społecznej i charytatywnej oraz działalności na rzecz regionu.

Wydarzenie zostało objęte oficjalnym patronatem medialnym przez redakcję TKO

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

Gala i Bal charytatywny

W tym roku Gala Osobowość Roku Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu odbyła się w nowej formie i była połączona z Balem Charytatywnym Rotary Club Olsztyn. Dzięki temu możliwe stało się zarówno docenienie wybitnych osobowości, jak i wspólne działanie na rzecz pomocy podopiecznym Rotary Club Olsztyn i Fundacji Przyszłość dla dzieci.

Honorowa Osobowość Roku

Tradycją stało się już przyznawanie statuetki „Honorowa Osobowość Roku Warmii i Mazur” osobom, które wniosły wkład w rozwój Polski. W tym roku to wyróżnienie otrzymali Marek Brzeziński, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jak przyznał „Jest to ogromny zaszczyt”. I dodał, że „Nagroda ta zbiega się z moją rocznicą przyjazdu do Polski”. Podkreślił również, że „Nasze partnerstwo nigdy nie było ważniejsze niż obecnie”.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

Nagrodę otrzymał również Naród Ukraiński na ręce Pana Wasyla Zwarycz Ambasadora Ukrainy w Warszawie. W imieniu ambasadora został odczytany list z podziękowaniami.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

Nagrody w poszczególnych kategoriach

W kategorii medycyna za bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny, wybitną działalność lekarską, pracę na rzecz utworzenia i prowadzenia kliniki pulmonologii oraz pracę jako lekarz wolontariusz nagrodę otrzymała Profesor Anna Doboszyńska. Odbierając statuetkę przyznała, że „Czuje się trochę nieswojo. Rzadko mi się zdarza być w towarzystwie biznesu”. I dodała, że „Jestem bardzo wdzięczna i wzruszona. To jest coś niezwykłego. Jest to docenienie 10 lat mojego życia, całkiem nowego w Olsztynie. 10 lat prowadzenia organizacji, prowadzenia kliniki i wspólnie z kolegami leczenia chorych, uczenia studentów. Przyjmuje tę nagrodę nie jako ja, tylko w imieniu kolegów i moich współpracowników”.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

W kategorii działalność gospodarcza nagrodę przyznano Warmińsko-Mazurska Agencji Rozwoju Regionalnego. W uzasadnieniu podano, że statuetkę Agencja otrzymała za 30 lat zaangażowania na rzecz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc w nawiązywaniu współpracy podmiotów krajowych z zagranicznymi oraz skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy na działalność firm z terenów Warmii i Mazur w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich. Nagrodę odebrał Prezes Agencji Marek Karólewski i powiedział, że „Odbieram statuetkę w imieniu wszystkich pracowników, bo to oni zasługują na tę nagrodę”.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

W kategorii kultura nagrodę otrzymał Teatr Prawie Dorosły z Bartąga. Wyróżnienie przyznano za nieprzerwaną 19-letnią tradycję, za podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki, za inspirowanie mieszkańców Bartąga oraz całego regionu do działania, a także za integrację lokalnej społeczności. Nagrodę odebrała Bogumiła Radaszewska, założycielka teatru.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

W kategorii działalność charytatywna statuetkę przyznano Drużynie Wielkich Serc. Nagrodę odebrał Michał Wypij, poseł na Sejm RP. Już niedługo Drużyna stanie się fundacją. Drużynę doceniono między innymi za wybitną działalność poza podziałami politycznymi, zjednoczenie polityków, samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych, piłkarzy i artystów na rzecz niesienia pomocy osobom potrzebującym. Jak powiedział Michał Wypij odbierając nagrodę „To co miało mieć charakter incydentalny z czasem przybrało charakter cykliczny”.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

W kategorii działalność społeczna za całokształt osiągnięć naukowych z zakresu badań nad filozofią oraz wybitną działalność na rzecz społeczeństwa polskiego w sferze nauki, kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał Profesor Ryszard Legutko.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

Wątek Ukraiński na Gali

Nie mogło również zabraknąć na Gali wątku związanego z wojną na Ukrainie. Nagrodę za pomoc Ukrainie otrzymali Małgorzata Śmieszek, Evelina Jelec oraz Łukasz Grabarczyk.

Osobowość Roku Warmii i Mazur. Znamy zwycięzców kultura Olsztyn, TOP, Wiadomości

W trakcie gali odbyła się licytacja charytatywna obrazów oraz zegarka. Galę uświetnił występ Cell to Cello oraz Krzysztofa Jaworskiego z zespołu Harlem.

Osobowość Roku – konkurs z długoletnią tradycją

Kapituła Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu przyznaje od 1994 roku tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur. Są to wybitne osobistości, które wyróżniły się w dziedzinie kultury, nauki i działalności społecznej na rzecz rozwoju i promowania regionu Warmii i Mazur.