-0 C
Olsztyn
piątek, 3 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Powrócił temat budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej w centrum Olsztyna

OlsztynPowrócił temat budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej w centrum Olsztyna

Powrócił temat budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej w centrum Olsztyna. Żadne wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Wraca temat ulicy Nowogrunwaldzkiej

reklama

O możliwości powstania ulicy Nowogrunwaldzkiej mówi się w Olsztynie od kilkudziesięciu lat. Miałaby biec równolegle do ulicy Grunwaldzkiej i ją odciążyć. Swego czasu ratusz rozważał projekt dwupasmowej jezdni, w dużej części przebiegającej tunelem, jednak jej koszty okazały się zbyt duże.

Radny Arczak złożył interpelację w sprawie ulicy Nowogrunwaldzkiej

Temat powstania ulicy Nowogrunwaldzkiej wrócił ostatnio między innymi na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta, podczas sesji dotyczącej rozwoju miejskiej sieci drogowej i gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz podczas konsultacji społecznych związanych z Miejskim Programem Rewitalizacji.
Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, radny Mirosław Arczak złożył w magistracie interpelację z prośbą o przedstawienie analiz, koncepcji i planów, na podstawie których miasto zamierza wybudować ulicę Nowogrunwaldzką.
„Które z obowiązujących dokumentów (strategicznych, planistycznych itp.) przedstawiają »ul. Nowogrunwaldzką« jako inwestycję zasadną dla rozwoju miejskiej sieci drogowej?” – zapytał.
Radny Arczak zwrócił się także z wnioskiem o „dokonanie analizy możliwości zwolnienia rezerwy terenu zabezpieczonego pod budowę przedmiotowej drogi oraz wszczęcia procedury opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu”.

Otwarto obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego

Miasto nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej

reklama

W odpowiedzi na interpelację radnego miasto podkreśliło, że nie rezygnuje z budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej i dostrzega potrzebę odciążenia ulicy Grunwaldzkiej.
„Kierunki olsztyńskiego Studium wpisują budowę ul. Nowogrunwaldzkiej w układ wewnętrzny miasta jako ulicę zbiorczą. Kolejne dokumenty (Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna i Studium rozwoju systemów komunikacyjnych Miasta Olsztyna) nie kwestionują potrzeby wybudowania ulicy Nowogrunwaldzkiej pomimo ewoluowania podejścia do transportu w mieście, poprzez kładzenie nacisku na uspokojenie ruchu samochodowego w centrum oraz rozwój transportu publicznego, ruchu pieszego i rowerowego” – odpowiedział radnemu cytowany przez „Gazetę Wyborczą” prezydent Piotr Grzymowicz.

Gmina nie uchwali planu miejscowego

Prezydent Grzymowicz zaznaczył, że zbudowanie ulicy Nowogrunwaldzkiej jako na przykład drogi lokalnej wpłynęłoby na atrakcyjność Starego Miasta, w tej chwili niewielkiego i ciasnego, ponieważ zostałoby ono powiększone o ulice Starą Warszawską i Grunwaldzką. Na komunikacji zyskałyby na pewno Uniwersytecki Szpital Kliniczny i targowisko przy ulicy Grunwaldzkiej.
„Reasumując, Gmina nie planuje rozpoczęcia prac planistycznych zmierzających do uchwalenia planu miejscowego dla tego terenu oraz innych działań wskazanych w piśmie” – odpowiedział radnemu Arczakowi prezydent Grzymowicz.

Na ruchliwej drodze w Olsztynie powstanie nowe skrzyżowanie
reklama
reklama
reklama
reklama

2 KOMENTARZY

2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Ja
10 listopada 2022 15:15

Nie dla psa kiełbasa. Arbuzik ma was w głebokim poważaniu. Lepiej wybudować tam bloki i przytulić 10% niż drogi dla plebsu budować. Tak samo woli odciąć dzieci w szkołach od ogrzewania niż sobie z ogromnej pensji uciąć.

Popularne

GDDKiA ogłosiła przetargi na dwa odcinki drogi S16