fbpx
-0 C
Olsztyn
czwartek, 8 grudnia, 2022
reklama

Przetarg na kolejna obwodnicę. DK nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur

OleckoPrzetarg na kolejna obwodnicę. DK nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii...

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Jest to zadanie z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Chętni mogą składać oferty do 2 listopada.

Droga krajowa nr 65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa.

Jak poinformował w piątek rzecznik oddziału olsztyńskiego GDDKiA Karol Głębocki, prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, natomiast nie wlicza się ich do czasu realizacji robót wykonywanych bezpośrednio po etapie projektowania.

Wskazał, że złożone oferty będą oceniane według dwóch kryteriów: cena – 60 proc. oraz kryteria pozacenowe – 40 proc. Inwestor zniósł obowiązek osobistego wykonania m.in. nawierzchni trasy głównej (łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem). „Celowo wprowadzamy takie zapisy, aby zwiększyć konkurencyjność postępowania. Tym samym liczymy na większą listę podmiotów, w tym firm lokalnych, zainteresowanych realizacją zadania, które złożą odpowiednio skalkulowane oferty” – wyjaśnił Głębocki.

Ulica Nowobałtycka w Olsztynie wreszcie powstanie

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m.

Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju jednojezdniowym (1×2). W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy.

Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak podkreślają drogowcy, budowa obwodnicy Gąsek wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, co ma poprawić warunki ruchu zarówno w Gąskach, jak i w ciągu drogi krajowej nr 65. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Powrócił temat budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej w centrum Olsztyna

Obwodnica Gąsek jest jedną z pięciu z rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. W sierpniu udostępniono kierowcom obwodnicę Smolajn, a do 2030 r. powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit (przygotowywane jest Studium korytarzowe), a także Pisza i Szczytna – te dwie są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej.

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze