-3 C
Olsztyn
niedziela, 5 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Rezerwat „Mokradła Żegockie” będzie chroniony otuliną

WiadomościRezerwat "Mokradła Żegockie" będzie chroniony otuliną

Wokół rezerwatu przyrody „Mokradła Żegockie” została ustanowiona otulina, czyli strefa ochronna, która zabezpieczy rezerwat przed zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka – podała we wtorek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zarządzenie będzie obowiązywać od piątku.

reklama

Otulina o powierzchni ponad 33 ha obejmie dolinę Mokradeł Żegockich, ograniczoną istniejącymi drogami gruntowymi. Jest to teren będący bezpośrednią zlewnią rezerwatu. Ustanowienie otuliny ma zagwarantować, że w najbliższym sąsiedztwie będą prowadzone ekstensywne formy użytkowania rolnego.

„Jest to tym bardziej istotne, że na części gruntów przylegających do rezerwatu wyznaczone zostały dwa obszary preferowane do zwiększenia lesistości na kompleksach słabszych gleb. Taki kierunek rozwoju zapisano w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kiwity. A to zalesienie mogłoby stanowić istotne zagrożenie zewnętrzne dla utrzymania właściwych stosunków wodnych w obszarze chronionym” – wyjaśniła rzeczniczka olsztyńskiej RDOŚ Justyna Januszewicz.

Stado żubrów w Puszczy Boreckiej coraz liczniejsze
reklama

Faunistyczny rezerwat „Mokradła Żegockie” o powierzchni prawie 36 ha utworzono w 1991 r. dla ochrony populacji ptaków wodno-błotnych, zbiorowisk roślinności szuwarowej i turzycowisk oraz walorów krajobrazowych. Teraz wokół rezerwatu została ustanowiona otulina, czyli strefa ochraniająca go przed negatywnymi skutkami działalności człowieka. Zarządzenie RDOŚ w tej sprawie zacznie obowiązywać od piątku.

Mokradła Żegockie położone są na terenie gminy Kiwity w powiecie lidzbarskim. Grunty tego rezerwatu stanowią w większości własność prywatną, drogi są własnością gminy, rowy – powiatu, a nieużytki – Skarbu Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

reklama

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne

Warmińsko-mazurskie. Blisko 8,8 mln zł za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione