fbpx
5 C
Olsztyn
piątek, 7 października, 2022
reklama

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego z wotum zaufania

OlsztynZarząd województwa warmińsko-mazurskiego z wotum zaufania
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Radni sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego udzielili we wtorek wotum zaufania zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego i udzielili mu absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Przeciw był jeden radny PiS, pozostałych 9 radnych PiS wstrzymało się od głosu.

reklama

Podczas wtorkowej sesji sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego radni debatowali o udzieleniu absolutorium zarządowi województwa z wykonania budżetu w 2021 roku i udzieleniu zarządowi wotum zaufania. Przeciwko głosował jeden radny PiS, pozostali radni PiS wstrzymali się od głosu. Przewodniczący klubu PiS Grzegorz Kierozalski argumentował, że docenia, iż zmniejszył się dług regionu, ale kierunki inwestowania uważa za nieodpowiednie – w ocenie PiS należałoby budować i remontować więcej dróg, niż obecnie.

„Pomimo panującej w 2021 roku pandemii koronawirusa podejmowaliśmy szereg działań, projektów, wydarzeń, inicjatyw wpisujących się w realizację polityk, programów, planów i strategii. (…) Uważam, że od strony formalno-rachunkowej budżet województwa za rok 2021 został wykonany bardzo dobrze i zgodnie z prawem, o czym świadczy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie” – mówił podczas sesji Gustaw Marek Brzezin i dodał, że wykonano budżet na poziomie 92 proc.

Nitras: konkordat jest archaizmem, powinien być wypowiedziany
reklama

Dochody budżetu ogółem zostały wykonane w kwocie 901,2 mln zł tj. 101,7 proc. planu. Na ponadplanowe wykonanie dochodów miało wpływ m.in. większe wykonanie w zakresie udziału podatku CIT oraz podatku PIT. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 855,5 mln zł, tj. 92,2 proc. planu. Pomimo planowanego deficytu na poziomie 41,5 mln zł osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 45,7 mln zł. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 468,5 mln zł, a wydatki majątkowe kwotą 386,9 mln zł.

Najwięcej środków bo aż 494,7 mln zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie transportu i łączności. Wśród wydatków na komunikację największy udział stanowiły wydatki na utrzymanie i modernizację dróg wojewódzkich (341,5 mln zł). Na organizację transportu zbiorowego przeznaczono 101,3 mln zł – dotyczyło to dofinansowania przewozów pasażerskich, z czego: na transport kolejowy wydatkowano 70,2 mln zł, zaś na transport autobusowy 31,1 mln zł.

Zażalenie na niezastosowanie aresztu wobec Wojciecha O.
reklama

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 78,9 mln zł

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły w regionie 57,2 mln zł, w tym 12 proc. wydatków stanowiły inwestycje. W ramach tych wydatków 46,8 mln zł to dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia.

Na oświatę wydatkowano 36,4 mln zł. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie ośmiu jednostek oświatowych.

Jako sukces marszałek Brzezin wskazał pozyskanie w ramach RPO WiM 2014-2020 dodatkowych 20 mln euro. Będą one dostępne w nowej specjalnej 13. osi priorytetowej „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Środki te zostaną przeznaczone na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w obszarze ochrony zdrowia i odbudowy gospodarki województwa.

źródło: PAP

reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama