reklama
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

PARP: w ramach Polski Wschodniej przyznano blisko 7 mld zł niemal 3 tys. firm

WiadomościPARP: w ramach Polski Wschodniej przyznano blisko 7 mld zł niemal 3...

W ramach Programu Polska Wschodnia, w latach 2014-2021, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała niemal 3 tys. firm, łącznie prawie 7 mld zł dofinansowania; w 2021 r. podpisano umowy na ponad 555 mln zł – informuje PARP.

reklama

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) jest dedykowany przede wszystkim startupom oraz firmom działającym na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Pieniądze z programu są przekazywane na rozwój biznesów, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenia produktów sieciowych. Dzięki wsparciu możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP podkreśliła, że w latach 2014-2021 r. umowy w ramach POPW podpisano z niemal 3 tys. przedsiębiorstw, które otrzymały blisko 7 mld zł na swoje projekty. W 2021 r. Agencja podpisała 408 umów z beneficjentami na kwotę ponad 555 mln zł.

reklama

Agencja wskazała, że dzięki programowi w województwach położonych na wschodzie kraju, wydano ponad 4 mld zł na projekty infrastrukturalne. Podkreślono, że za te pieniądze przebudowano 255 km dróg. Powstało bądź przebudowano także 1134 km połączeń dla linii autobusowych, trolejbusów oraz tramwai. Na inwestycjach skorzystały m.in. Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn oraz Rzeszów. PARP zapowiedziała w 2022 r. do samorządów z Polski Wschodniej trafi kolejne 273 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej.

PARP podkreśliła, że startupy wraz z innymi mikro, małymi i średnimi firmami stanowią przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce, wytwarzających trzy czwarte wartości PKB. „Program Polska Wschodnia oferuje pomoc za pośrednictwem ośrodków innowacji. Dodano, że w 2021 r. do „Platform startowych” wpłynęło prawie 3 tys. wniosków inkubacyjnych, program ukończyło ponad 400 pomysłodawców, a w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” podpisano 133 umowy, na kwotę ponad 125 mln zł. W latach 2014-2021 podpisano łącznie 377 umów ze startupami, na kwotę prawie 340 mln zł.

reklama

Dodano, że w ramach programu wspierane są także projekty innowacyjne. Wyjaśniono, że w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w 2021 r. podpisano 28 umów, na blisko 195 mln zł. W całej perspektywie 2014-2020 podpisano ich 148, na kwotę prawie 768 mln zł. Z kolei w konkursie „Wzór na konkurencję” – etap I i II, podpisano 70 umów na kwotę prawie 166 mln zł. W latach 2014-2021 podpisano z kolei 769 umów, na niemal 599 mln zł.

Agencja podkreśliła, że w ramach Polski Wschodniej rozwijana jest działalność eksportowa. W 2021 r. w działaniu „Internacjonalizacja MŚP” podpisano 177 umów, na ponad 69 mln zł, a łącznie w latach 2014-2021 – 478 umów, na kwotę prawie 171 mln zł. Dodano, że planowany jest kolejny konkurs w ramach wsparcia eksportowego polskich firm ze wschodu na przełomie II i III kwartału 2022 r.

źródło: PAP

reklama

Imprezy w Olsztynie

reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama
×