27 C
Olsztyn
poniedziałek, 27 maja, 2024
reklama

Komisja ds. pedofilii przekaże swoje rekomendacje dot. praw skrzywdzonych dzieci na sesji Komitetu Praw Dziecka ONZ

KrajKomisja ds. pedofilii przekaże swoje rekomendacje dot. praw skrzywdzonych dzieci na sesji...

Komisja ds. problematyki pedofilii przedstawiła swoje rekomendacje w 17 kwestiach dotyczących praw dzieci, które padły ofiarą wykorzystywania seksualnego. Dokument ten jest wynikiem realizacji zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ z roku 2015 i zostanie przedstawiony podczas 88. sesji tegoż Komitetu, która odbędzie się w dniach 13-14 września bieżącego roku. Rekomendacje dotyczą głównie zmian w prawie, które mają poprawić skuteczność działań ukierunkowanych na wyjaśnianie, ściganie i prewencję przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci. W interesie komisji, jest zwiększenie ochrony dzieci w czasie ich współpracy z organami ścigania (policja, prokuratura) i sądem karnym, a także zmiana prawa w celu uniemożliwienia zatarcia faktu skazania za wykorzystanie seksualne dzieci oraz zakaz umarzanie takiego typu spraw pod warunkiem. Komisja zwraca również uwagę na potrzebę zakwalifikowania zmuszania dzieci do prostytucji jako zbrodni. W rekomendacjach postuluje się ponadto wprowadzenie obowiązku prokuratora, polegającego na wnioskowaniu do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletnich, a jeśli dziecko nie ma kuratora procesowego – obowiązkowe przydział dziecku adwokata. Ponadto, stosownie do zaleceń komisji, powinno się urealnić zakaz dostępu dzieci do treści pornograficznych przez sieci teleinformatyczne – z wykorzystaniem rozwiązań prawnych i technologicznych funkcjonujących w innych państwach. Warto też stworzyć szybką ścieżkę z priorytetowym dostępem do opieki psychologicznej dla dzieci, w przypadku których wystąpiło podejrzenie wykorzystania seksualnego. Na liście rekomendacji znalazło się także uzupełnienie programu nauczania szkół podstawowych o tematykę profilaktyki wykorzystania seksualnego. Komisja ds. pedofilii przypomina, że zgodnie z treścią Konwencji o prawach dziecka, kraje powinny podjąć wszelkie niezbędne środki legislacyjne, administracyjne itd. w celu zabezpieczenia wszystkich praw ujętych w tym dokumencie. Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje sprawozdania (raporty) oparte na przesłanych przez państwa-strony raportach rządowych i alternatywnych przekazanych przez organizacje pozarządowe i w ich oparciu wyraża obawy oraz formułuje zalecenia dla państw. Państwowa Komisja zebrała ponad 450 spraw i około 700 analiz aktów z okresu ostatniego roku, co przekłada się na rekomendacje, które dotyczą w szczególności poprawy ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem i wyzyskiem. Źródło: PAP

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia