-3 C
Olsztyn
poniedziałek, 27 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Pracodawca doprowadził do nielegalnej pracy 11 obywateli Ukrainy

WiadomościPracodawca doprowadził do nielegalnej pracy 11 obywateli Ukrainy

14 marca funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców W-MOSG zakończyli kontrolę legalności powierzenia i wykonywania pracy przez cudzoziemców w firmie mającej siedzibę w powiecie mrągowskim. Kontrolą objęto łącznie 19 obywateli Ukrainy.

reklama

W wyniku kontroli stwierdzono, iż właścicielka firmy (mieszkanka powiatu mrągowskiego) chcąc wydłużyć okres, w którym możliwe jest zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, rejestrowała oświadczenia wskazując kilka okresów, w których cudzoziemcy mieli wykonywać pracę, a tym samym praca była wykonywana niezgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu, a nawet w okresie przekraczającym dozwolone 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Pracodawca swoim postępowaniem wprowadził w błąd 11 obywateli Ukrainy, czym doprowadził ich do nielegalnego wykonywania pracy. W związku z brakiem wątpliwości, co do odpowiedzialności za popełnione wykroczenie oraz przyznaniem się do jego popełnienia Straż Graniczna wystąpi do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ukaranie pracodawcy za czyn określony w art. 120 ust 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

reklama

W złożonym oświadczeniu pracodawca wyraził zgodę na ukaranie karą grzywny w wysokości 5 000 zł bez przeprowadzania rozprawy, o czym w ostateczności zdecyduje właściwy miejscowo Sąd Rejonowy.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia