24 C
Olsztyn
niedziela, 26 maja, 2024
reklama

1,7 mld euro na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Elbląg1,7 mld euro na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął dokument, który określa na co będą wydatkowane pieniądze w przyszłej perspektywie unijnej. Teraz trafi on do Komisji Europejskiej, a zarząd liczy, że już jesienią będzie ogłaszał pierwsze konkursy.

reklama

Samorząd województwa będzie miał do podziału ponad 1,7 mld euro, które – jak szacują władze województwa – wygenerują nakłady inwestycyjne warte ok. 3 mld euro. Pieniądze przeznaczone zostaną na projekty, nastawione na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu (do przedsiębiorców bezpośrednio skierowanych będzie ponad 600 mln euro). Nowością jest także integracja programów: Europejskiego Funduszu Społecznego (28 proc. całej kwoty) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (72 proc.).

W projekcie zaplanowano 12 osi priorytetowych – pomoc techniczna oraz 11 osi merytorycznych: inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (310,3 mln euro), kadry dla gospodarki (84,6 mln euro), regionalny rynek pracy (257,3 mln euro), infrastruktura transportowa (212,4 mln euro), efektywność energetyczna (246,7 mln euro), środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (147,3 mln euro), kultura i dziedzictwo (51,9 mln euro), obszary wymagające rewitalizacji (64,8 mln euro), cyfrowy region (86,3 mln euro), dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (80,4 mln euro) oraz włączenie społeczne (126,5 mln euro).

reklama

Nowy program ściśle powiązany jest ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020” i umieszczonymi tam inteligentnymi specjalizacjami regionu (ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości). Wybór inteligentnych specjalizacji nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy działający w innych branżach stoją na straconej pozycji.

Środki unijne trafią do trzech największych miast z Warmii i Mazur w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: Olsztyn (58,4 mln euro), Elbląg (36,8 mln euro) oraz Ełk (17,9 mln euro).

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia