9 C
Olsztyn
piątek, 2 czerwca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Nocne szkolenia policji z taktyki i techniki interwencji [WIDEO]

OlsztynNocne szkolenia policji z taktyki i techniki interwencji

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie przez trzy dni w nocy szkolili się z taktyki i technik interwencji. Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego oraz przygotowanie policjantów do interweniowania w sytuacjach, w których zagrożone jest ich życie i zdrowie.

reklama
Podczas zajęć policjanci ćwiczyli szybkie dobywanie broni

Od 14-16 stycznia w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie odbywało się szkolenie zawodowe z taktyki i techniki interwencji w warunkach nocnych. W szkoleniu wzięło udział 160 funkcjonariuszy pod nadzorem instruktorów taktyki i techniki interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego. Głównym celem szkolenia było doskonalenie  umiejętności w posługiwaniu się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego oraz przygotowanie policjantów do przeprowadzania interwencji w warunkach zagrożenia życia i zdrowia policjanta przez osoby szczególnie agresywne i niebezpieczne.

Podczas zajęć policjanci ćwiczyli szybkie dobywanie broni, składanie się do strzału w różnych wariantach postawy strzeleckiej, poruszanie się z dobytą i wycelowaną bronią. Dodatkowym elementem ćwiczeń z bronią było wprowadzenie rywalizacji pomiędzy policjantami w błyskawicznej wymianie magazynków w postawie klęczącej i oddanie „suchego” strzału.

reklama
Kurs taksówką zapamięta do końca życia

Ponadto funkcjonariusze doskonalili umiejętności kontroli klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych oraz wejść do pomieszczeń i przeszukania ich w celu ujawnienia sprawców przestępstw oraz prawidłowego wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.  Działania te były prowadzone w warunkach nocnych zbliżonych do naturalnych z użyciem  wyłącznie  latarek.

Podsumowaniem szkolenia było przeprowadzenie przez pary patrolowe dwóch interwencji. Pierwsza dotyczyła zgłoszenia włamania do mieszkania, gdzie sprawcy nadal w nim przebywają. Podczas tej interwencji szczególnym zagrożeniem było posiadanie przez sprawców noża i łomu oraz bardzo agresywne zachowanie się sprawców. Druga interwencja dotyczyła uprowadzenia osoby i ukrycia się sprawców w lokalu wskazanym przez zgłaszającego. W tej interwencji głównym zagrożeniem było posiadanie przez sprawców broni palnej. W obydwu sytuacjach na policjantów w czasie przeszukania pomieszczeń czekały oprócz agresywnych sprawców wyposażonych w niebezpieczne narzędzia inne zagrożenia w postaci przeszkód do pokonania, ukrycia się sprawców w trudno dostępnych miejscach oraz zakłócenia komunikacji przez głośną muzykę i inne hałasy.

reklama
Rodzinne piekło: Brat zaatakował brata w domu, a policja musiała interweniować

Szkolenia są przydatne ponieważ zaobserwowane podczas symulacji uchybienia posłużą w przyszłości  do dalszego doskonalenia umiejętności i eliminowania nieprawidłowości przy podejmowaniu podobnych interwencji przez policjantów. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie doskonalą swoje umiejętności podczas szkoleń  trzy razy w miesiącu. Są to głównie zajęcia z wychowania fizycznego z elementami taktyki i techniki interwencji, wyszkolenia strzeleckiego, zapoznawania z nowymi i uaktualnianymi aktami prawnymi, musztry policyjnej oraz zabezpieczania imprez masowych.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia
Rodzinne piekło: Brat zaatakował brata w domu, a policja musiała interweniować
Martwa kobieta za stacją Orlen. Zaskakująca przyczyna śmierci