fbpx
-0 C
Olsztyn
sobota, 4 grudnia, 2021
reklama

Drogowcy szukają chętnych do budowy obwodnicy Olsztyna

reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie ogłosiła przetarg na budowę dwóch pierwszych odcinków południowej obwodnicy Olsztyna.

obwodnica-large
Niestety na obwodnicy powstaną ronda a nie węzły tzw. koniczynki.

Pierwszy przetarg na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16 został ogłoszony w systemie „Projektuj i wybuduj”. Jest to jedno z zadań, które dotyczy odcinka od skrzyżowania z dk 16 w okolicach Kudyp wraz z budową węzła Olsztyn Zachód do węzła Olsztyn Południe (połączenie z dk 51). Ten odcinek obwodnicy ma około 10 km.

Parametry techniczne obwodnicy:

reklama

– klasa drogi: GP (główna ruchu przyśpieszonego)
– szerokość jezdni głównej: 2 x 7 m
– szerokość pasa ruchu: 3,50 m
– szerokość opaski wewnętrznej: 0,50 m
– szerokość poboczy utwardzonych: 2 x 2,5 m
– obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Przyszły wykonawca będzie musiał m.in. wybudować:

– odcinek drogi klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
– drogi serwisowe,
– skrzyżowanie Olsztyn – Zachód na początku obwodnicy,
– węzeł Olsztyn – Południe, na przecięciu z drogą krajowa nr 51 (z krytykowanymi przez mieszkańców rondami).
– przejście górn dla zwierząt dużych, wiadukty drogowe,
– kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
– urządzenia ochrony środowiska (zbiorniki, przepusty dla płazów, przejścia dla małych i średnich zwierząt, ekrany akustyczne i antyolśnieniowe).

Drugi przetarg jest kontynuacją i uzupełnieniem pierwszego. Wykonawca będzie musiał zaprojektować i wybudować obwodnicę od końca pierwszego odcinka do końca opracowania obwodnicy za węzłem Olsztyn – Wschód (łącznie 14,7 km). Parametry techniczne trasy głównej obwodnicy nie zmieniają się. W zakresie realizacji wykonawca będzie musiał wybudować dodatkowo węzeł Jaroty na przecięciu z drogą wojewódzka nr 598, węzeł Olsztyn – Wschód na włączeniu obwodnicy z istniejąca drogą krajową nr 16.

Czytaj też:  Na dopłaty do cen energii rząd chce przeznaczyć około 1,5 mld zł

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Co ważne GDDKiA w Olsztynie przy wybieraniu oferty będzie brała pod uwagę trzy kryteria: cenę (90 proc.), termin realizacji (5 proc.), okres gwarancji (5 proc.).

– Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania – mówi Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA. – Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 31 miesięcy, jednak nie krótszym niż 28 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji. Podpisanie umów na budowę obwodnicy planowane na II połowę 2014 roku.

Chętni do zaprojektowania i wybudowania obwodnicy mogą składać swoje oferty do 20 stycznia.

Zobacz również:
reklama
reklama

Najnowsze ogłoszenia

0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama