fbpx
15 C
Olsztyn
wtorek, 26 września, 2023
reklama
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Teren przy dawnej gazowni jest już czysty

OlsztynTeren przy dawnej gazowni jest już czysty

Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały dobiegła końca. Trwający kilka lat projekt był jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tym rejonie, dzięki temu udało się przywrócić równowagę ekologiczną w bliskim sąsiedztwie olsztyńskiej Łyny.

reklama

Celem realizacji zadania, polegającego na rekultywacji terenu poprzemysłowego dawnej gazowni przy ul. Knosały, było usunięcie ognisk zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych i podziemnych w postaci pozostałości podziemnych zbiorników wypełnionych smołami pogazowymi oraz pozostałości podziemnej infrastruktury (zasypane piwnice, fundamenty, stare sieci itp.).

Miejska gazownia funkcjonowała w latach 1897-1974 produkując gaz z węgla kamiennego metodą koksowniczą. Po doprowadzeniu do Olsztyna gazu ziemnego (1972) gazownia została zamknięta a większość obiektów gazowni rozebrano, pozostawiając jedynie niewielki budynek administracyjny (obecnie wpisany w rejestr zabytków) i naziemny ceglany zbiornik do gromadzenia smół pogazowych, który został rozebrany w ramach przeprowadzonych prac rekultywacyjnych w 2011 roku. Na początku lat 90 – tych XX w. teren dawnej gazowni wraz z tymi obiektami decyzją wojewody o komunalizacji mienia przejęty został przez  gminę Olsztyn.

reklama

Pozostałości po dawnej gazowni stały się problemem dla środowiska gruntowo-wodnego miasta, gdy w połowie lat 90 – tych XX w. stwierdzono zanieczyszczenie wód Łyny substancjami ropopochodnymi. Ustalono wówczas, że zostało ono spowodowane wyciekiem z rozszczelnionej naziemnej części zbiornika smół pogazowych. W ramach likwidacji źródła zanieczyszczenia wód rzeki naziemną część zbiornika opróżniono ze zgromadzonych w nim wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, rozebrano ceglaną część naziemną, a pozostałości smół pogazowych w części podziemnej zagęszczono.

W latach 1995 – 2005 nie przeprowadzano badań środowiska gruntowo-wodnego w rejonie dawnej gazowni, nie prowadzono również dalszych działań naprawczych. W latach 2005-2008 rejon dawnej gazowni był terenem badawczym ujętym w międzynarodowym projekcie “MAGIC – Zarządzanie Wodami Podziemnymi na Zanieczyszczonych Terenach Poprzemysłowych”. W wyniku prac badawczych, wykonanych w ramach projektu, wykazano występowanie zanieczyszczenia WWA i BTEX w pobranych próbach wód podziemnych oraz wskazano ogniska zanieczyszczenia gleby i wód w postaci podziemnego zbiornika smół pogazowych i podziemnej infrastruktury gazowni.

reklama

Rekultywacja terenu rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku i została zakończona w październiku 2013. W ramach przeprowadzonych prac rekultywacyjnych środowiska gruntowego zostały usunięte grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi i cyjankami o masie 10 838,50 Mg.

Łączny koszt “Rekultywacji terenu poprzemysłowego dawnej gazowni leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie” to niemal 8,5 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dofinansowania w formie dotacji w wysokości 80% kosztów.

reklama
reklama
reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia