fbpx
-0 C
Olsztyn
czwartek, 1 grudnia, 2022
reklama

Budżet powiatu przyjęty jednogłośnie

GalerieBudżet powiatu przyjęty jednogłośnie

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Planowane dochody to ponad 107 mln zł, a wydatki ponad 109 mln zł, deficyt budżetowy w kwocie 1,6 mln zł zostanie sfinansowany z kredytu. Radni Powiatu Olsztyńskiego przyjęli budżet na sesji w piątek 30 stycznia.

Budżet powiatu przyjęty jednogłośnie Galerie, Wiadomości

Jak tłumaczyła skarbnik powiatu Lucyna Kozikowska, przedłożony projekt budżetu otrzymał pozytywne opinie komisji stałych Rady Powiatu, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiat Olsztyński zaplanował również nadwyżkę operacyjną w kwocie przeszło 5 mln zł.

Na inwestycje w budżecie zaplanowano ponad 13,5 mln zł. Najwięcej, bo blisko 9 mln zł przeznaczono na poprawę infrastruktury drogowej. Poza tym zarezerwowano środki na budowę hali sportowej w Biskupcu oraz na szpitale powiatowe – na modernizację bloku operacyjnego w szpitalu w Biskupcu, a także na zakup aparatury i sprzętu medycznego do placówki w Dobrym Mieście.

W imieniu klubu radnych Nasz Powiat głos zabrał Mirosław Pampuch, który wraz z poprzednim zarządem przygotował projekt budżetu na 2015 rok.
Życzę zarządowi powodzenia w realizacji planów. Budżet jest ambitny, ale również realny – dodał Mirosław Pampuch.

Małgorzta Chyziak, starosta olsztyński, podziękowała radnym za przyjęcie uchwały budżetowej.
Pracujemy na budżecie przygotowanym przez poprzedni zarząd. Będziemy dążyć do tego, aby na jego podstawie realizować założone cele.

Podczas posiedzenia radni przyjęli nowy regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Wprowadza on zmiany struktur organizacyjnych jednostki, m.in. utworzenie Wydziału Komunikacji i Transportu, który do tej pory funkcjonował jako referat w Wydziale Organizacyjnym, połączenie Wydziału Infrastruktury i Budownictwa oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju, który przyjmie nazwę Wydziału Budownictwa i Inwestycji. Ponadto podzielony na dwa odrębne wydziały zostanie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Na sesji radni uchwalili roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zadania publiczne przewidziane do finansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2015 roku przeznaczono kwotę 149 tys. zł. Za realizację zadań odpowiedzialne będą organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w Otwartym Konkursie Ofert.

Podczas posiedzenia powołano również nowe Rady Społeczne szpitali w Biskupcu i Dobrym Mieście. Ich kadencja trwa cztery lata. Są one organem doradczym i konsultacyjnym, zarówno dla dyrekcji obu placówek, jak i samorządu powiatowego. W skład Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu weszli: Elżbieta Samorajczyk – przewodnicząca, Marek Świątek – przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego, Urszula Dziąba, Janusz Radziszewski i Henryk Goździcki.
W skad Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście weszli: Wojciech Ruciński – przewodniczący, Jarosław Borowik – przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego, Joanna Michalska, Waldemar Kowalski i Marek Iliuczonek.

Na koniec spotkania radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

red

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze