fbpx
1 C
Olsztyn
poniedziałek, 28 listopada, 2022
reklama

Wyróżnienie Zasłużonego Lekarza Warmii i Mazur dla dwóch kobiet z Olsztyna

WiadomościWyróżnienie Zasłużonego Lekarza Warmii i Mazur dla dwóch kobiet z Olsztyna

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM oraz lek. med. Halina Zińczuk-Kozak zostały uhonorowane tytułem „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej odebrały z rąk kanclerza Kapituły Marka Zabłockiego i prezes WMIL Anny Lella.

Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM pracuje w Miejskim Szpitalu Zespolonym od 1996 r. gdzie obecnie jest Koordynatorem Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej. Od 2012 r. współtworzyła wraz z prof. Waldemarem Plackiem Katedrę i Klinikę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciową i Immunologii Klinicznej, gdzie do 2019 roku pracowała na stanowisku Adiunkta, a od 1 stycznia 2020 roku jest jej Kierownikiem. Od momentu utworzenia Katedry i Kliniki szybko powiększyła dorobek naukowy. Tytuł doktora nauk medycznych zdobyła w 2012 roku na podstawie pracy ,,Zespół metaboliczny w łuszczycy’’ na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zaś w czerwcu 2018 roku jako pierwsza na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum, UWM w Olsztynie obroniła tytuł doktora habilitowanego prezentując pracę pt: „Związek patogenezy łuszczycy z zaburzeniami metabolicznymi’’.

Tematyka pracy naukowej w/w to przede wszystkim poszerzanie wiedzy na temat patogenezy łuszczycy, a szczególnie wpływu zaburzeń metabolicznych na przebieg choroby i zaburzenia biochemiczne i immunologiczne. Oryginalne prace dotyczą zaburzeń mechanizmów tolerancji immunologicznej w łuszczycy przy pomocy technik immunohistochemicznych wykorzystujących przeciwciała przeciw najnowszym markerom limfocytów regulatorowych oraz ich przydatności w poszukiwaniu nowych leków biologicznych.

Łączny dorobek naukowy dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM obejmuje: IF – 93,175; MNiSW – 1640 nowe, 797 stare, 2 współautorstwa rekomendacji PTD, dotyczących postępowaniu w łuszczycy, które głównie ukazały się drukiem w języku angielskim w renomowanych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej objętych indeksacją MEDLINE, takich jak: Intenational Journal of Molecular Sciences, Stem Cells International czy Advances in Dermatology and Allergology. Sumaryczny. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 243; indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 8. Jest również autorem 11 rozdziałów w publikacjach książkowych ,,Dieta w chorobach skóry’’ ,,Dermatologia estetyczna’’, a także redaktorem książki pt. ,,Dermatologia interwencyjna,, Dodatkowe 82 pozycje stanowią komunikaty przedstawiane na międzynarodowych i krajowych zjazdach i kongresach, ogłoszone w formie streszczeń w recenzowanych pismach naukowych i materiałach zjazdowych. Od roku 2013 Pani profesor piastuje funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii łącząc ją z pracą w charakterze Zastępcy Przewodniczącego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, co zaowocowało znacznym podniesieniem poziomu naukowego i fachowego dermatologów województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach działań naukowych od 2014 roku współorganizuje edycję ogólnopolskich konferencji „Warmińsko-Mazurskie spotkania z dermatologią”. Odbyło się 5 spotkań, w których na każdym z nich udział brało ponad 400 słuchaczy z całej Polski oraz gości zagranicznych. Oprócz walorów naukowych takich jak m.in. poszerzenie wiedzy z zakresu dermatologii czy wenerologii przez lekarzy dermatologów wydarzenie wiązało się również z rozpropagowaniem naszego regionu.

Od 2020 roku Pani profesor jest koordynatorem w Polsce corocznej ogólnopolskiej akcji Euromelanoma day, która ma na celu badanie znamion melanocytowych skóry w celu wczesnego wykrywania czerniaka i innych nowotworów skóry.

Doktor Halina Zińczuk-Kozak pracuje w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie od 1980 roku. W tym czasie zdobyła specjalizację II stopnia z pediatrii i neonatologii. Wiele lat pełniła funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Noworodków i Wcześniaków Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, a od stycznia 2019 roku jest koordynatorem tego oddziału.

Swoją pracą zawodową pani doktor przyczyniła się do rozwoju olsztyńskiej neonatologii, co przełożyło się na poprawę opieki nad najmniejszymi pacjentami. Doktor Halina Zińczuk-Kozak jest zwolenniczką i propagatorką idei karmienia piersią. Dzięki jej zaangażowaniu Szpital Miejski kilkukrotnie uzyskał tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Pierwszy raz ten tytuł Szpital otrzymał w 1995 roku będąc tym samym jednym z pierwszych szpitali w Polsce odznaczony tym tytułem. Od tego czasu stale utrzymuje, podwyższa i uaktualnia standardy w opiece perinatalnej. Pod wodzą Pani koordynator, personel oddziału noworodkowego i położniczego w swym postępowaniu wykazuje się profesjonalizmem, ale też i empatią w kontaktach z kobietami ciężarnymi, rodzącymi i po porodzie. Takie podejście powoduje, że bez najmniejszych obaw po raz kolejny szpital poddaje się ocenie aby otrzymać tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”. Jest to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu zarówno Pani doktor, jak również całego zmotywowanego personelu, który musi jako zespół ciągle doskonalić swoje kwalifikacje, aby spełniać wysokie wymagania.

Pani doktor bierze aktywny udział w pracach nad doskonaleniem jakości w Miejskim Szpitalu Zespolonego w Olsztynie.

Źródło: MSZ w Olsztynie

reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze