fbpx
2 C
Olsztyn
poniedziałek, 28 listopada, 2022
reklama

Wiekowe pomniki przyrody koło Galerii Warmińskiej zostaną wycięte

WiadomościWiekowe pomniki przyrody koło Galerii Warmińskiej zostaną wycięte

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Najbliższa sesja rady miasta będzie dotyczyła projektu uchwały, która ma pozbawić dwa klony rosnące w pobliżu Galerii Warmińskiej statusu pomnika przyrody. To kolejne drzewa w Olsztynie, które mogą zostać wycięte.

W czwartek (22.04.2021) na spotkaniu miejskiej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poruszono kwestię pozbawienia klonów statusu pomników przyrody, który, według przygotowanej uchwały, ma zostać odebrany ze względu na „utratę wartości przyrodniczych”.

Pozbawia się statusu pomnika przyrody 2szt. drzew gatunku klon pospolity Acer platanoides (…) zlokalizowanych przy ul. Tuwima w Olsztynie na działce ewid.nr 107-5/7, w ciągu alei uznanej za pomnik przyrody na podstawie Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 21 (Dziennik Urzędowy województwa olsztyńskiego Nr 4 z dnia 15.03.1989 poz. 88) i ujętej w rejestrze pomników województwa warmińsko-mazurskiego pod nr ewid.517.§2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzew wymienionych w §1 niniejszej uchwały następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody – czytamy w projekcie uchwały.

W uzasadnieniu wskazano, że klony obumierają, w związku z czym będą mogły stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje w tym przypadku z powodu utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony drzew (art.44 ust.4 u.o.p.). (…) Klony obumierają i nie rokują szans na dalsze bezpieczne funkcjonowanie, stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. Nie jest możliwe utrzymywanie w/w drzew pomnikowych do ich naturalnego całkowitego obumarcia i rozkładu ze względu na lokalizację w terenie zurbanizowanym. Stąd istnieje konieczność zdjęcia statusu ochrony pomnikowej, co umożliwi zarządcy terenu (Zarządowi Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie) wystąpienie we właściwym czasie z wnioskiem do Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego o zezwolenie na ich usunięcie. Zdjęcie statusu pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady miasta. Zgodnie z art.44 ust. 3 a u.o.p., uchwała może zostać podjęta po uprzednim uzgodnieniu jej projektu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (co nastąpiło w trybie art. 44 ust. 3b). Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i po 14 dniach od jej ogłoszenia, wchodzi w życie – czytamy w uzasadnieniu decyzji podjętej w uchwale.

Projekt takiej uchwały został poparty przez 4 radnych (Babalski, Dąbkowski, Łukaszewski, Wójcik) , 1 wstrzymujący się (Głażewski), 1 przeciw (Arczak).

Wiekowe pomniki przyrody koło Galerii Warmińskiej zostaną wycięte Galeria Warmińska Wiadomości Wiekowe pomniki przyrody koło Galerii Warmińskiej zostaną wycięte Galeria Warmińska Wiadomości Wiekowe pomniki przyrody koło Galerii Warmińskiej zostaną wycięte Galeria Warmińska Wiadomości Wiekowe pomniki przyrody koło Galerii Warmińskiej zostaną wycięte Galeria Warmińska Wiadomości Wiekowe pomniki przyrody koło Galerii Warmińskiej zostaną wycięte Galeria Warmińska Wiadomości

reklama
reklama
reklama

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze