9 C
Olsztyn
sobota, 25 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Czym jest zajęcie innej wierzytelności pieniężnej?

Materiał zewnętrznyCzym jest zajęcie innej wierzytelności pieniężnej?

Kiedy przez dłuższy czas zalegamy z dokonywaniem opłat w terminie, możemy spodziewać się zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej. Dla wielu z nas pismo to nie jest niezrozumiałe.

reklama

W poniższym artykule przedstawiamy, czym jest wierzytelność, na czym polega zajęcie innej wierzytelności pieniężnej oraz w jaki sposób możemy rozwiązać tę sytuację.

Co to jest wierzytelność?

Najprościej wierzytelność możemy opisać, jako prawo wierzyciela do tego, by domagał się od dłużnika spełnienia określonego wcześniej świadczenia. Wierzytelności mogą przybierać formę pieniężną, a także niepieniężną.

reklama

Wielu osobom termin wierzytelności a roszczenia wydaje się tożsamy. W rzeczywistości te pojęcia różnią się sobą. Roszczenie jest to rodzaj uprawnienia, dzięki któremu wierzyciel ma możliwość domagania się od indywidualnie określonej osoby konkretnego zachowania się. Z kolei wierzytelność to rodzaj prawa, które daje możliwość żądania dokonania zapłaty określonej sumy pieniędzy przez dłużnika.

Jeżeli więc dostaniemy pismo informujące o zajęciu naszej wierzytelności, dobrze jest przeczytać artykuł, w którym znajdziemy niezbędne informacje: https://jakwyjsczdlugow.pl/forum/odpowiedz-na-zawiadomienie-o-zajeciu-innej-wierzytelnosci-pienieznej-wzor/.

Zajęcie innej wierzytelności pieniężnej – na czym polega?

reklama

Jedną z form egzekucji wierzytelności jest zajęcie innej wierzytelności pieniężnej. Opiera się ona na takich samych zasadach, co egzekucja z rachunku bankowego czy też wynagrodzenia za pracę.

Osobą, która przeprowadza egzekucję – jest komornik sądowy. Przeprowadzana jest ona zawsze na wniosek wierzyciela. Komornik ma jednak możliwość przeprowadzenia egzekucję z innych wierzytelności, która wynika z wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. We wniosku musi być dokładnie określona wierzytelność, której sprawa dotyczy. Jest to niezbędny warunek, gdyż niemożliwe jest dokonanie egzekucji w sytuacji, gdy wierzytelność nie została szczegółowo opisana.

Jak wygląda egzekucja wierzytelności?

Do egzekucji z wierzytelności dochodzi poprzez zajęcie jej przez komornika. Ma ono miejsce wraz z momentem doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Dłużnik jest o tym informowany wraz z podaniem informacji, że nie może pobierać żadnego świadczenia ani też rozporządzać zajętą wierzytelnością oraz jej zabezpieczeniem. Odpowiednie zaświadczenie jest również doręczane osobie trzeciej, czyli dłużnikowi wierzytelności. Wynikać może z niego, by należne dłużnikowi świadczenia złożone były komornikowi lub oddane do sądowego depozytu. 

Opracowanie: prawnik Katarzyna Janas-Bajson

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne
Ogłoszenia