24 C
Olsztyn
piątek, 21 czerwca, 2024
reklama

Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał

OlsztynNowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał

We wrześniu 2019 roku rozpoczęła się budowa nowej inwestycji pod katedrą przy ul. Pieniężnego w Olsztynie. Termin zakończenia prac przewidziano na czerwiec 2021 roku. Budynek ma stać się częścią plantów miejskich, które są jedną z wizytówek miasta. Czy spodoba się mieszkańcom?

reklama

Od września 2019 roku trwają prace budowlane katedrą przy ul. Pieniężnego w Olsztynie. Teren jest własnością prywatną, jednak obszar, na którym ma stanąć budynek, podlega ochronie konserwatorskiej. Z tego względu wielu mieszkańców miasta jest zainteresowanych projektem. Jak przekazała nam Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Olsztyna, Marta Bartoszewicz, procedura planistyczna była procedurą publiczną z elementami konsultacji społecznych, a sam projekt był konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

O to, czy budynek wpisze się wizualnie w styl historycznej części miasta, zapytaliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie.

reklama

Lokalizacja i gabaryty budynku wynikają z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą rady miasta Olsztyn z 25.01.2006 nr LV/747/06, który podlegał stosownym uzgodnieniom z organem Konserwatorskim oraz publicznemu wyłożeniu dla mieszkańców. Koncepcja zatwierdzona przez WKZ w 2017 r. i nieznacznie zmieniona w 2018 r. (w zakresie powierzchni zabudowy), zakładała realizację współczesnego obiektu pozbawionego historyzującego detalu, nawiązującego rozczłonkowaniem brył, gabarytami i kształtem dachu do tradycyjnej zabudowy tej części miasta, w tym nieistniejących już domów położonych bezpośrednio przy ul. Staszica i Pieniężnego. Uzyskanie pozwolenia WKZ wymagało uwzględnienia przez projektanta uwag organu konserwatorskiego dot. kształtowania bryły, podziałów elewacji, zagospodarowania terenu i zastosowanych materiałów. Przeprowadzone zostały także analizy widokowe, weryfikujące, czy kościół św. Jakuba nie zostanie przysłonięty przez nową architekturę od strony ul. Knosały. Zestawienie z przedwojennymi pocztówkami wykazało zbliżony układ niskiej zabudowy na pierwszym planie, nad którą góruje sylweta świątyni — zapewnia Bartłomiej Skrago z wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Znamy już możliwe przeznaczenie budynku. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna z 25 stycznia 2006 r., teren zieleni wokół Starego Miasta (obszar między ulicami: Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Jedności Słowiańskiej, S. Pieniężnego, rzeką Łyną, ulicami: M. Mochnackiego, Grunwaldzką, M. Kromera i linią kolejową Olsztyn – Warszawa/Gdańsk) może być przeznaczony na usługi turystyczne – projektowane. Wśród nich wymienić można gastronomię, biura, usługi kultury, usługi hotelarskie oraz mieszkania właściciela danej usługi.

Termin zakończenia prac przewidziano na czerwiec 2021 roku.

reklama

Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał Nowy budynek w historycznej części miasta. Zobacz jak będzie wyglądał

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

8 KOMENTARZY

8 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Ernest B.
5 listopada 2020 12:34

procedurą publiczną z elementami konsultacji społecznych…..pewnie lew saloonowy…Lella projektował. Buda obrzydliwa. Katedra w tle się tli. Jakie to brzydkie miasto się robi…..

Justyna
29 października 2020 17:21

wygląda ładnie. Nawiązanie do starego i nowego 🙂 Bo przecież nie będziemy robić stylówy barokowej żeby pasowało.

Polecane